מתווה לליווי ילדים שאיבדו הורה או אח במלחמת חרבות ברזל

מסירת בשורה מרה מסירת בשורה מרה, ובפרט בשורה לילד על כך שאחד מהוריו או אחיו אינו בין SPIKES החיים, דורשת רגישות והיערכות. אנו מציעות מודל המבוסס על מודל לצורך העברת מסר זה. חשוב לנו להדגיש כי מודל זה מכיל עקרונות שהם רלוונטיים לא רק לבשורות מרות שנצטרך להעביר לילדים, אלא לעקרונות של כל שיח עם הילדים על תכנים קשים. התאמה של רמת השיח לגיל ולרמה ההתפתחותית של הילד: 1 . יש לוודא הכנה עצמית של הדמויות שיהיו מעורבות במסירת הבשורה: חשוב לדאוג לכך שהדמויות הנוכחות והמבשרות ידעו את כל הפרטים הרלוונטיים, יכינו מראש את המידע שהן מחליטות למסור לילד ואת המילים שישתמשו בהן, ויקפידו למסור מידע מדויק בלבד. עדיף שדמות משמעותית וקרובה לילד תמסור את הבשורה, ככל הנראה ההורה הנותר. עם זאת, חשוב לדאוג לוויסות של מוסר ההודעה ולהכין אותו לשדר חוזק, ביטחון ונגישות לילד. 2 . , הן מבחינה פיזית והן יש ליצור סביבה ("סֶטינג") מתאימה לקיום השיח מבחינת בחירת הדמויות הנוכחות בעת מסירת הבשורה: • יש למסור את הבשורה בחדר פרטי ושקט עם מיעוט הסביבה הפיזית: היסחים (חדר משחק או ג'ימבורי, למשל, אינם מתאימים כלל למצב זה). • מומלץ שמוסר הבשורה יהיה אדם הקרוב לילד, הסביבה האנושית: עדיף ההורה שנותר, לאחר שיקבל הדרכה מאיש המקצוע על הדרך לשוחח עם הילד. אם אין באפשרותו של אדם קרוב לעשות זאת, מומלץ שאיש המקצוע יבשר לילד את הדברים בנוכחותם של אנשים קרובים ומשמעותיים. יש להכין אותם לנקודות במפגש שבהן יוכלו להגיב, גם אם מדובר בתגובות מינימליות (כגון יצירת קשר עין). 3 . חשוב להודיע לילד בכנות ובישירות כי לתת מידע תואם גיל והתפתחות: אחד מהוריו/אחיו נהרג/נחטף. יש להתאים את המילים לשלב ההתפתחותי של הילד, להשתמש בשפה קונקרטית וישירה ולהימנע מפרטים שאינם רלוונטיים. אם ההורה/האח נהרג – חשוב להדגיש שהוא לא יחזור, שהוא לא רצה למות, ושהוא עשה הכול כדי להישאר בחיים. כמו כן חשוב לומר לילד שהוא מוגן ושידאגו לכל צרכיו. אם ההורה/האח נחטף, חשוב לדייק ולא להבטיח לילד הבטחות שאי אפשר לקיימן. אפשר לומר "אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שעושים הכול כדי לנסות להחזיר אותו, ואנחנו מקווים מאוד שיצליחו", מתוך התייחסות למה שקורה בחייו בינתיים, עד שנדע.

6

Made with FlippingBook Digital Publishing Software