מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

שאלה תגובות הגיוניות מאוד, אך בעתיד, לאט לאט, הוא וכולם קרוב לוודאי יתחילו להרגיש טוב יותר, ולהרגיש שהם רוצים לעשות דברים נוספים – וזה בסדר, ואפילו חשוב. * – תהליך האבל לוקח זמן, אין ללחוץ על הילד לחזור לפעילויות נורמליות זמן מהר מדי. * – לצד מתן הזמן, יש לשים לב שתהליכי האבל אינם קבלת עזרה נוספת הופכים לפתולוגים. באבל פתולוגי הכוונה לשינויים קיצוניים בהתנהגות ובמצב הרגשי של הילד שנמשכים לאורך זמן. אבל פתולוגי יכול לבוא לידי ביטוי בגעגוע עז של הילד לחברו שנרצח ובשקיעה במחשבות על החבר שמת, ללא הפסק. אלה עשויים לגרום מצוקה רגשית ופגיעה בתפקוד היומיומי, למשל, התבודדות קיצונית של הילד. במצב כזה יש להפנות את הילד לעזרה טיפולית נוספת. * – פעילות אקטיבית הנוגעת להנצחה או לזיכרון היא מעורבות של הילד חשובה ויש לעודד אותה. זוהי דרך מעשית שהילד יכול להראות את אהבתו לחברו ולבטא את חשיבותו לחייו. פעילות מעין זו מחזירה שליטה לילד, ויכולה לסייע לו להתמודד באופן בריא עם האובדן הטראומתי שהוא עובר. אפשר למשל לעודד את הילד לומר שלום אחרון לחבר, על ידי כתיבת מכתב ולשים אותו על הקבר. אפשר גם לעודד את הילד לצייר ציור, לכתוב שיר או סיפור על החבר ועל איך שהוא מרגיש כלפיו. * – יש לשים דגש על התמודדות יעילה, כגון מעורבות אקטיבית כוחות וחוסן בפעילויות הנצחה וזיכרון כפי שצוינו לעיל. יש לתת לילד תקווה ואופטימיות לגבי יכולתו להתמודד עם הכאב והצער.

- שיח עם ילד שחברו נחטף ותמיכה בו 2 שיח עם הילד בזמן שהחבר שלו חטוף

אחד הנושאים הקשים ביותר לשיח של מבוגרים עם ילדים בימים אלה הוא נושא החטופים, כל שכן כשמדובר בילדים חטופים. יש חשיבות גדולה לשוחח עם הילדים על חבריהם החטופים, לא להעלים או להסתיר מהם מידע, ולענות על שאלותיהם כמיטב יכולתנו. להלן מספר עקרונות לשיח על חברים חטופים: * קרוב לוודאי שרוב הילדים שחבריהם נחטפו כבר יודעים על כך, ולכן יש לברר בשלב הראשון מה הילד כבר יודע. יש להפריך ידע לא נכון ולסייע לילד להתמודד עם ידע מציף או חוסר בידע. חשוב שהידע בנושא זה יגיע

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online