מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

). חרדת החמצה מתייחסת להרגשה שחבריו של הילד Fear of missing out( או ילדים מקבוצת השווים שלו חווים דברים שהוא אינו חלק מהם ולכן יאבד את מקומו, או שהם נהנים יותר ממנו או חווים דברים טובים ממנו. חרדה כזאת עלולה לפגוע בהערכה העצמית של הילד. הנתק או ההתרחקות מהחברים יכולים להיות אירוע קשה ומטלטל. * – חשוב לתת לילד לבחור איך להתמודד לעודד אקטיביות ושליטה של הילד עם המצב. היזהרו מלהציע דברים ולהסתמך רק על עצות מומחים. חשוב לשאול את הילדים ישירות, כי הם מכירים את העולם החברתי שלהם ויודעים איך הם רוצים להבנות אותו. אפשר למשל לברר מה חשוב להם לעשות, אם חשוב להם לשמור על קשר עם החברים שלהם, מה לדעתם הדרך הטובה ביותר לעשות זאת ואיך אפשר לעזור להם. * – למשל במלון או במקום יש לעודד את הילד ליצור קשרים חברתיים חדשים האירוח שהוא נמצא בו. חשוב לשים לב שהילד אינו מבודד מכל מערכת חברתית, ואם כן, יש לחשוב איתו ובשיתוף ההורים מה אפשר לעשות כדי לחזק את הקשר שלו עם בני גילו. * – יש לשים לב שהילדים אינם משוטטים במקום האירוח, אינם נמצאים מוגנות שעות רבות לבד ואינם מדווחים שמשעמם להם. התנהגויות אלו עלולות להשפיע באופן שלילי על רווחתם הנפשית של הילדים. שוטטות כזאת היא גורם סיכון לרווחתו הנפשית ושלומו של הילד. * – שגרת החיים יש ליצור סביבה מתאימה למפגשים חברתיים "אחד על אחד" של הילדים נשברה, ובשלב הזה קרוב לוודאי שלא מתקיימים מפגשים פנים אל פנים עם חברים אחר הצוהריים, כמו הזמנת חברים הביתה אחרי שעות בית הספר, השתתפות בחוגים או בתנועת נוער. לפיכך, חשוב לאפשר מפגשים מסוג זה גם במקומות האירוח הזמניים. אפשר למשל לעודד את הילד להזמין ילד מהגן או מבית הספר הזמני אליו למלון. ייתכן קושי לארח בחדרי המלון, ולכן יש ליצור במלון מרחבים חברתיים לילדים עבור מפגשים מעין אלה. * – יש להביא בחשבון שכבר מגיל צעיר ילדים מבלים שעות מדיה חברתית רבות במדיה החברתית ומנהלים קשרים חברתיים רבים באמצעותה. אפשר לשער שחלקם, ובעיקר המתבגרים, שומרים כך על קשרים עם החברים שהתנתקו מהם. על אנשי המקצוע להיות מודעים ולהתייחס לכך בשיח עם הילד. יש לשאול את הילד עם מי הוא בקשר במדיה החברתית, על מה הם מדברים, ולמה הוא נחשף בקבוצות הללו עם החברים.

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online