מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

* – יש להתאים את מספר המפגשים לעיתוי של התגבשות מספר מפגשים הקבוצה. קבוצות במתחמי האירוח הזמניים ובבתי המלון יהיו קצרות וממוקדות יותר ומותאמות לזמן העזיבה המשוער של המשפחות והילדים. יש מפגשים לכל הפחות כדי ליצור תהליך קבוצתי משמעותי. 6 לקיים * – מומלץ לתכנן תהליך קבוצתי שיכלול הן מפגשים של שיח שיטות עבודה מילולי והן מפגשים של ביטוי דרך עשייה, למשל ספורט, אומנות או מוסיקה. אלו שיטות התערבות שמעצימות את תחושת השליטה של הילד. כמו כן, יש ילדים שמתקשים להתבטא באופן מילולי ומצליחים לבטא את הרגשות והמחשבות שלהם באמצעות אומנות או מוסיקה. * – המפגש הראשון יוקדש להיכרות; כאן חשוב למקד את מבנה המפגשים הדיון בסוגיה החברתית. לאחר מכן יוקדש מפגש אחד לפחות לעיבוד רגשות שנוגעים לסוגיית הפגיעה בחברים וקשרים עם קבוצת השווים. לאחר שלב עיבוד הרגשות, בשאר המפגשים יש להתמקד בצרכים של הילד ובעזרה לילד. * – מומלץ שחלק מפעילות הקבוצה תוקדש לפעילות אקטיבית הנצחה וזיכרון שנוגעת לאובדן החברים; למשל הנצחה של חברים שנהרגו, אם יש כאלה בקבוצה, או פעילות למען חברים חטופים. פעילות אקטיבית חשובה להחזרת תחושת השליטה לילד. ניתן לתכנן ביחד פרויקט משותף שיהיה חלק מהתהליך הקבוצתי. * בקבוצה חשוב להדגיש אלמנטים של תקווה, חוסן ואופטימיות, ולא רק אלמנטים של פגיעה, טראומה, אבל וכאב.

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online