מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

השכבות. מדובר במפגשים בני יום שיכללו פעילות מגבשת ומהנה. מטרת המפגשים היא לאפשר לילדים לשמר את קשרי החברות שלהם. יש להדגיש כי שימור החברות אינו מטרה כוללנית הרלוונטית לכל הילדים. יש ילדים שיעדיפו שלא לשמור על קשר עם החברים מהמסגרת הקודמת, ויתמקדו ביצירת קשרים חדשים. שתי האפשרויות הן בריאות וטובות. תפקידנו כאנשי מקצוע הוא לתת את האפשרות הזו. * – מומלץ כי לשכת שיתוף פעולה בין מערכת הרווחה לבין מערכת החינוך הרווחה תמנה עובד סוציאלי שיהיה אחראי על בית ספר (במתחם אירוח או ביישוב זמני שאליו יעברו התושבים לאחר סיום השהייה במתחמי האירוח). העובד הסוציאלי ישהה בבית הספר יום בשבוע לפחות, יתכנן ויוציא לפועל התערבויות בשיתוף עם צוות בית הספר. – חלק קידום מפגשים חברתיים לא פורמאליים בשעות שלאחר בית הספר מהילדים שפונו לא הולכים לבית הספר, או שהולכים רק באופן חלקי. הדבר עלול לגרום התנהגויות חברתיות המזיקות לילדים ולסביבה שלהם. ילדים במצוקה שחוו אירועים טראומתיים ושינוי דרסטי במקום המחייה עלולים לחבור זה לזה ולשוטט ללא מעש במקום האירוח. הם עשויים לחוות שעמום ותסכול כשהם מנותקים מהחברים שהיו להם, ואף להתחיל להתנהג בדרכים לא אדפטיביות של ונדליזם ואלימות, ובקרב מתבגרים, גם פגיעות מיניות. חשוב לסייע לילדים באופן אקטיבי לבלות חלק מזמנם עם קבוצת השווים. רצוי שבכל קהילה יפותח מענה בהתאם לצורך: בשעות הבוקר ו/או בשעות שלאחר בית הספר. יש להקים מסגרת קבוצתית שתחולק לפי גילים ובה ילדים יוכלו לשהות זה עם זה בליווי ובהשגחה של מבוגרים בשעות הבוקר, אם אין בית ספר, או בשעות אחר הצוהריים לאחר בית הספר. הסדרים אלה גם ימנעו מצב של שעמום וגם ייצרו פלטפורמה להיווצרותם של קשרים חברתיים חדשים ולחיזוק קשרי חברות קיימים. דבר זה יחזק את המשאבים האישיים והחברתיים של הילדים ויענה על הצרכים המיידיים שלהם. * – שבירת המסגרת החברתית והשגרה של הילדים עלולה לסכן את מוגנות המוגנות שלהם. הילדים אינם נמצאים בסביבה המוכרת להם; לא בהכרח ברור להם היכן מותר להסתובב והיכן אסור, מה מותר לעשות ומה לא. כפי שציינו, חוסר מעש, שעמום ותחושת ניתוק עלולים להביא להתנהגויות לא מסתגלות כמו ונדליזם ופגיעות מיניות. לפיכך, חשוב לשמור על מוגנות הילדים, וזאת על ידי העברת כללי עשה ואל תעשה לילדים, הדרכת ההורים כיצד לקדם את מוגנות הילדים שלהם, וכן הכשרה של אנשי מקצוע בנושא. - מענים ברמת הקהילה 2 *

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online