מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

* יש לעשות מאמץ לקדם את הפעילויות של תנועות נוער או קבוצות בלתי – תנועות פורמאליות אחרות שהתקיימו ביישובי העוטף לפני הפינוי שלהם הנוער הן הקשר חשוב שבו ניתן לשמר ולחזק קשרים חברתיים כמו גם ליצור קשרים חברתיים חדשים.

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online