מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

מתייחסת למערכת של אינטראקציות שיש )peer group( קבוצת השווים לפרטים עם אנשים בני גילם שאינם בני משפחתם. מדובר במערכת משלימה חיונית למערכת המשפחתית. בניגוד לאינטראקציות בתוך המשפחה, אינטראקציות בקבוצת השווים הן שיווניות יותר ומתקיימות על בסיס של רצון חופשי. כבר מגיל לידה, ילדים רבים מבלים חלק ניכר מזמנם במבנים חברתיים שבהם מספר הילדים רב ממספר המבוגרים, ולמעשה, קבוצת השווים היא ההקשר שילדים מבלים בו את חלק הארי של שעות הערות שלהם בשבוע. קבוצת השווים מספקת לחבריה תמיכה, נחמה, עזרה, נאמנות וביטחון, והיא חיונית להתפתחות חיובית של הילד ולקידום תהליכי הסתגלות פסיכולוגיים וחברתיים שלו. לרוב נוצרת בתוך קבוצת השווים. חברות היא חיונית )friendship( חברות לרווחתם של ילדים ולהתפתחותם. היא מציעה לילדים בסיס בטוח מחוץ למשפחה ומספקת להם תמיכה רגשית וחברתית, עזרה אינסטרומנטלית, אהדה, ומקום לחשיפה ולשיתוף בדברים אישיים. מערכות יחסים איכותיות עם חברים תורמות לתפקוד החברתי, הרגשי והקוגניטיבי של הילדים. בנוסף לכך, נמצא כי חברות היא גורם מגן לילדים מאירועי חיים שליליים. פגיעה במערכות יחסים חברתיות פוגעת בילדים רגשית ופסיכולוגית ומחלישה את משאבי ההתמודדות שלהם. מחקרים מצאו כי סיום חברות, למשל עקב מעבר דירה של חבר למקום רחוק או בעקבות מריבה, עשוי לגרום לילדים סיכון ומצוקה רגשית. ילדים שאיבדו קשר עם החברים שלהם מאבדים משאב חשוב להתמודדות ולהסתגלות בחיים, אשר לו הם זקוקים במיוחד במצבי טראומה ומשבר. ילדי יישובי עוטף עזה איבדו חברים טובים וילדים שהכירו בקבוצת השווים, אם משום שאלו נרצחו או נחטפו ואם משום שהתנתקו מהם פיזית בשל פינוי קהילותיהם לבתי מלון ולמקומות אירוח נפרדים ברחבי הארץ. - פרספקטיבה התפתחותית 2 החשיבות של קבוצת השווים והדינמיקה של מערכות יחסים חברתיות משתנות לפי שלבי ההתפתחות של הילד. בגיל הרך חברות מוגדרת על פי משחק משותף בין ילדים ועל פי מידת הפגנת רגש חיובי של ילדים זה כלפי זה. בילדות האמצעית (גיל חביון) חברות ממשיכה להתפתח באמצעות תחומי עניין משותפים ופעילויות משותפות. בשלב זה ניתן לראות שבאינטראקציות עם חברים קיימת אינטימיות רבה יותר מבחינת חשיפה עצמית. בגיל זה ילדים מתארים חברים כמי שמספקים להם הגנה, נאמנות ועזרה אינסטרומנטלית. בגיל ההתבגרות חברות הופכת למקור העיקרי לתמיכה חברתית ורגשית. קבוצת השווים בגיל זה היא מוקד מרכזי, ולא פעם מתבגרים מבלים זמן רב יותר עם

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online