מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

- הפרספקטיבה של זכויות הילד 4 מתווה זה מבוסס על ראיית הילד כאדם מלא וכסובייקט בעל זכות לאוטונומיה, להגדרה עצמית ולהשתתפות. המשמעות של הזכות להשתתפות היא כי לכל ילד יש זכות לקבל מידע ולהביע את דעותיו בנוגע לתהליכים ולהחלטות המשפיעים על חייו, ולו הזכות שדעותיו ישפיעו על תהליכי קבלת ההחלטות בעניינו. לזכות להשתתפות יש חשיבות יתרה במצבים של טראומה ואובדן, משום שבמצבים אלה הילד חווה אובדן שליטה וחוסר אונים. מתן אוטונומיה לילד במצב כזה מחזירה לו מידה מסוימת של שליטה על חייו, ולכן היא חלק מתהליך הריפוי וההתמודדות הבריאה שלו עם הטראומה. זכות הילד להשתתפות רואה בילד מומחה לחייו. ההנחה היא כי אנחנו אנשי המקצוע איננו מומחים בלעדיים וכי הילד הנמצא מולנו אינו רק אדם חסר אונים, חלש וקורבן לנסיבות, אלא אדם עם יכולת לתרום לעצמו ולהשפיע על מצבו.

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online