מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

זיהוי מעגלי הפגיעה במערכת קבוצת השווים :2 חלק

באוקטובר והמלחמה בעקבותיו הביאו לפגיעה במעגלים שונים של 7 טבח קבוצת השווים ושל מערכות יחסים עם חברים, המופיעים באיור להלן. ילד עשוי להיות שייך ליותר ממעגל אחד: למשל ילד שחברו נרצח, חבר אחר נחטף, והוא גם פונה לבית מלון.

ילדים תושבי עוטף עזה שחוו את הטבח ושחבריהם (חברים טובים, מכרים מקבוצת השווים) נחטפו

ילדים תושבי עוטף עזה שהתרחקו פיזית מהחברים שלהם ומקבוצת השווים בעקבות פינוי לבתי מלון ולמתחמי אירוח שונים בארץ

ילדים תושבי עוטף עזה שחוו את הטבח וחבריהם (חברים טובים, מכרים מקבוצת השווים) נרצחו בטבח

שבירה של קהילות חברתיות שפונו והתפזרו ברחבי הארץ. למשל, בתי ספר, קבוצות חינוך לא פורמאלי כמו תנועות נוער

בתי ספר שחוו אובדן של מספר ילדים, בוגרים ואנשי צוות שנרצחו או נחטפו

ילדים תושבי עוטף עזה שעברו להתגורר עם משפחה או עם חברים בנפרד מהקהילה שלהם

ילדים שאינם תושבי עוטף עזה ויש להם חברים שנרצחו או נחטפו משום שהם שהו ביישובי עוטף עזה באוקטובר 7־ ב

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online