מתווה להתערבות עם ילדים מיישובי עוטף עזה בנושא: אובדן חברים וקשרים עם קבוצת השווים

התערבויות ומענים :3 חלק

בחלק זה יפורטו המלצות להתערבויות ולמענים שמטרתם לסייע לילדים להתמודד עם ההשלכות של המצב הנוכחי על הקשרים שלהם עם חבריהם ועל השייכות שלהם לקבוצת השווים.

רשימת ההתערבויות והמענים

התערבות מערכתית מענים ברמת בית הספר 1 הכשרה לצוות בית הספר בנושא שיח על טראומה 2 יזום מפגשים בין ילדים שלומדים באותו בית ספר אך שוהים כרגע בבתי מלון או במקומות שונים בארץ 3 קידום שיתוף פעולה בין מערכת החינוך ומערכת הרווחה מענים ברמת הקהילה 1 קידום מפגשים חברתיים לא פורמאליים בשעות שאחרי הלימודים 2 קידום פעילות של תנועות נוער במקומות שאליהם פונו הילדים והמשפחות

התערבות קבוצתית עבודה קבוצתית 10–8 גיבוש קבוצות של ילדים בני אותו גיל. הקבוצות יכולות להיות טיפוליות עם מטרות קליניות, או קבוצות חברתיות שמטרתן לשמר ולחזק קשרים חברתיים בין ילדים

התערבות פרטנית 1

שיח עם ילד שחברו נרצח והתמיכה בו: שיח ראשוני עם ילד שחברו נרצח; תמיכה בילד בשלב האבל 2 שיח עם ילד שחברו נחטף ותמיכה בו 3 שיח ותמיכה בילד ביחס לפגיעה שהוא חווה בקשר שלו עם חבריו ועם קבוצת השווים

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online