מתווה לליווי ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמת "חרבות ברזל"

אם מזהים כי בני המשפחה מתקשים להסכים בנוגע למקום שהות הקטינים, יש לסייע למשפחה להגיע לאחדות דעות על מקום שהותו הקבוע של הילד שגם תאפשר לכל בני המשפחה להישאר משמעותיים בחיי הילד. אי־הסכמה משפחתית עלולה לחייב התערבות משפטית, והיא עשויה ליצור קשיים במערך המשפחתי המקיף את הילד או חלילה לחשוף את הילד לסכסוך בעניינו באופן שעשוי לפגוע בו. • על העובדת הסוציאלית המתכללת לסייע למשפחה למצות את כל הזכויות המגיעות לילד ואת אלו המגיעות למי שמגדל אותו, תוך הפחתת חסמים בירוקראטיים וניתוב מהיר למימוש האפשרויות.

מעטפת מקצועית: הדרכה והכשרה מקצועית

האירועים הטראומטיים שהתחוללו במלחמת חרבות ברזל מעמידים בפני אנשי ונשות המקצוע אתגרים שטרם נדרשו להם. בהקשר ייחודי ומאתגר זה של ילדים שאיבדו את הוריהם, יש חשיבות מרכזית ליצירת מעטפת קהילתית תומכת לעובדות הסוציאליות שינהלו את המקרים. מומלץ ליצור רשת מקצועית של כלל העובדות, אשר תאפשר מרחב להתייעצויות ולהדרכות מקצועיות ותיתן גם מקום לחוויותיהן הקשות. חשוב ליצור סביבת למידה מתמשכת והיא תתעצב עם האתגרים החדשים שהן יתמודדו איתם במסע זה.

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker