מתווה לליווי ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמת "חרבות ברזל"

עריכה ועיצוב שריי דייץ' עריכת לשון: סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי: : דפוס מאור וולך הדפסה

— 9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים מכון חרוב, www.haruv.org.il • 077-5150304 • פקס 077-5150300 ’ טל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker