מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

4 . שאילת שאלות שמכוונות להתמודדות – למשל: "ספר לי מה עזר לך בימים האלה?" הכוונות המיטיבות של המשפחה ושל דמויות יש להוסיף אמירות בדבר משמעותיות נוספות: "אני פה ואני אעשה הכול כדי לעזור לך לעבור את כל זה וכדי שתרגיש מוגן ובטוח." מסרים לבני המשפחה עם קבלת החטוף: הכרחי להציע למשפחה לערוך מפגש הכנה לבני המשפחה טרם קבלת השב ולהתייחס לעקרונות הבאים: 1 . יש להדריך את המשפחות כי אין החזרת השליטה לחטוף ומתן הבחירה: להרבות במגע ללא רשות החטוף, חרף הגעגועים והדאגה הגדולה אליו. חיבוקים ונגיעות צריכים להיעשות בהסכמה כדי להחזיר לו את תחושת השליטה והאוטונומיה, גם על גופו. עליו לבחור בביטויי חיבה גופניים ("אתה מרשה שאתן לך חיבוק?"), וכן להחליט באשר למקלחת, לסיוע להתלבש, ללכת או כל פעולה אחרת. הנטייה הטבעית תהיה לגונן על השבים, אך יש לזכור ולהזכיר למשפחות להתייעץ עימם ולהקשיב לרצונותיהם. 2 . לאור ההתרגשות והציפייה הרבה, תתכן נטייה לתשאל רבות מיעוט מלל: את החטוף ולהרבות במילים. מומלץ לנסות להקשיב בעיקר ולהיות נוכחים. 3 . ייתכן כי רבים מבני המשפחה, החברים והמכרים מינון דמויות ומפגשים: יבקשו לפגוש את השב סמוך לשחרורו. יש להמליץ למשפחה לא לאפשר מפגשים עם אנשים רבים, להגביל את מספר האנשים שישהו במחיצתו ביממה הראשונה ולחשוף אותו בהדרגה למפגשים עם קרובים ומכרים. מומלץ לשאול את השב אם יש מישהו שהיה מעוניין במיוחד לפגוש. 4 . מומלץ להימנע מביקורים מרובים ובפרט היעדר תקשורת וביקורי ידוענים: 24־ מביקורים של ידוענים. כמו כן, מומלץ להימנע מחשיפה לתקשורת ב השעות הראשונות (מומלץ גם לזמן ממושך יותר). יחד עם זאת, חשוב מאוד להתחשב ברצון השב ולכבד את בקשותיו; מתן זכות בחירה חופשית הוא הכרחי לתהליך ההתאוששות שלו ולהשבת השליטה על חייו. 5 . ייתכן שהשב יבקש לשאול על בני משפחה, הורים שיח ראשוני: וחברים. בשלב ההכנה חשוב לתכנן את אופן השיחה ביחד עם הדמויות המשמעותיות. כמו כן, מומלץ שהדמות המוכרת והמשמעותית לשב היא שתספק את התשובות, בנוכחות העובדת הסוציאלית ובתמיכתה.

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software