מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

6 . ייתכן מאוד כי בצל הטראומה של השב, הוא יתקשה להתמסר אמון: לדמויות שהיו אהובות וקרובות אליהם קודם לכן. זוהי תגובה טבעית שיש להכין את המשפחה לקראתה. יש להכיל זאת, ולשקם את האמון דרך התהליכים הטיפוליים שיתקיימו. ייתכן שחלק מהחטופים יחוו חיבור רגשי לאנשים שחטפו אותם או לאלה שהיו איתם בשבי; זוהי תגובה שכיחה ויש להכיל אותה בשלב זה. 7 . חשוב לאפשר לשב להראות את שחווה לאפשר מקום לטראומה: בהתנהגות ובאמירות, גם אם אלה מאתגרות את המשפחה. ההתנהגויות הן דרכו של השב לעבד את מה שקרה לו. התגובה המאפשרת של גורמי הטיפול ושל המשפחה לכל התנהגות ואמירה היא הדרך לומר לו: "אני פה איתך תמיד!" אם הוא חש צורך להסתגר, נוטה לבהות, ישן זמן רב או מתנהג בשונה מכפי שנהג בעבר – יש לאפשר זאת ולא לנסות לאתגר אותו או לשנות דפוסים אלו בשלב זה. המשך ליווי משפחות חטופים: ולהתייחס למגוון הצרכים ליווי ארוך טווח יש להמשיך להעניק למשפחות השונים ולאתגרים החדשים שיצוצו בהמשך. 1 . אפשר להניח שיידרש למשפחות פרק זמן תמיכה כלכלית וליווי תעסוקתי: מסוים בטרם יוכלו לשוב אל שגרת העבודה, ושעד אז הן יזדקקו גם לסיוע כלכלי. יש לעזור להן לממש את זכויותיהן, לקבל את התמיכה הכלכלית הנדרשת ולהשתלב בשוק העבודה. 2 . לעוגנים משפחתיים וקהילתיים המשך חיבור לעוגני משפחה וקהילה: תפקיד חשוב בהתמודדות ובהחלמה של משפחות ויש לעודדן להיעזר במשאבים אלה על ידי חיבורים לקהילה ולאירועים משמעותיים שבה, כמובן בקצב הנכון והמתאים עבור המשפחה. 3 . תמיכה רגשית: – טיפולים משפחתיים וטיפולים פרטניים לבני המשפחה (אם הם מעוניינים) – טיפולים התפתחותיים לילדים במידת הצורך – המשך הדרכה מלווה למשפחה: זיהוי מופעי הטראומה שהחטוף מתמודד איתם ומציאת פתרונות. יש להדריך את המשפחה כיצד נכון להתייחס למופעים אלו ולבנות עמה תוכנית טיפול ארוכת טווח. 4 . – יש להעניק למשפחות סיוע משפטי בעת סיוע משפטי ומיצוי זכויות הצורך ולוודא שהן ממצות את כלל הזכויות המגיעות להן.

11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software