מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

. נתיב הבשורה המרה 3

יש משפחות אשר יקיריהן לא ישובו ויש משפחות אשר יידרשו להתמודד עם חזרה של חלק מיקיריהן לצד התבשרות כי אחרים שציפו להם אינם בין החיים. כאן חשוב להמשיך לסייע למשפחה בשלוש מטרות על: ( 1) סיוע בדינאמיקה המשפחתית שעשויה להיות מורכבת מאוד. ( 2) סיוע ותיווך למערכות שונות וקרדינאליות לחיי המשפחה כמו מערכות בריאות, מיצוי זכויות והתערבות מותאמת להקשרי החיים הייחודיים של המשפחה. ( 3) סיוע למשפחה בתהליך עיבוד האבל. לצד עקרונות ההתערבות שפורטו בחלקים הקודמים של המתווה, ההתערבות בנתיב זה תצריך: מתן בשורה מרה: מתן בשורה מרה דורש רגישות והיערכות. אנו מציעות את המודל הבא, המבוסס לצורך העברת מסר זה. חשוב לנו להדגיש כי מודל זה מכיל SPIKES על מודל עקרונות אשר רלוונטיים לא רק לבשורות מרות שנצטרך להעביר למשפחות, אלא בכלל לעקרונות של שיח עימן על תכנים קשים. 1 . יש לדאוג הכנה עצמית של הדמויות שיהיו מעורבות במתן הבשורה: שהדמויות הנוכחות והמבשרות ידעו את כל הפרטים הרלוונטיים, יתכננו מראש את המידע והמילים שהן מחליטות לומר ויקפידו על מסירת מידע מדויק בלבד. חשוב לדאוג לוויסות של מוסר ההודעה ולהכין אותו לשדר חוזק, ביטחון ונגישות. יש חשיבות לכך שבני המשפחה הם אלה שימסרו את הבשורה המרה בתמיכתה של העובדת הסוציאלית. 2 . יש למסור את הבשורה יצירת סביבה ("סטינג") מתאימה לקיום השיח: בחדר פרטי ושקט, ממועט היסחים. 3 . מתן בשורה מרה לבני משפחה בעלי רקע התפתחותי שונה מצריך מתן חשוב לבשר בכנות ובישירות כי יקיריהם מידע תואם גיל והתפתחות: נהרגו. יש להתאים את המילים לשלב ההתפתחותי של הפרט תוך שימוש בשפה קונקרטית וישירה והימנעות מפרטים שאינם רלוונטיים, הדבר רלוונטי הן במצב בו יש ילדים והן במצב בו יש בני משפחה עם מוגבלויות התפתחותיות.

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software