מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

השיר הבא מאת סמדר וינשטוק מגלם את אופי הליווי של משפחות החטופים והנעדרים והטיפול בהן:

אִם ִּתּפְֹּג ָָדָם ָׁשׁבּור ִא ִּת ֹו ֵׁשׁב עַל סַף ה ֶַּׁשֶבֶר ָָאָרּור אַל ְתַּנ ֶַּסּה לְת ֵַּקּן ּום ָּדָבָר אַל ִּתּרְצֶה י ְִרְאָה ּובְאַהֲבַת הַּזּולָת ְּב ִא ִּת ֹו ֵׁשׁב ֶׁש ֹּׁלּא ְִהְיֶה ָׁשׁם לְבַד.

(סמדר וינשטוק)

הכשרה מקצועית לגורמי הטיפול שילוו משפחות חטופים ונעדרים: העובדת הסוציאלית המתכללת תיתן את המענה הכוללני למשפחות שנחשפו לטראומה. היא נדרשת לתת מענים במגוון תחומים ונדרשת להתערבויות רגשיות מורכבות מול בני המשפחה השונים. לקהילה המקצועית תפקיד משמעותי במתן תמיכה ובפיתוח המסוגלות המקצועית של העובדות הסוציאליות. חשוב ליצור קבוצת עמיתות לעובדות הסוציאליות המתכללות והיא תאפשר מרחב להתייעצות וללמידה משותפת תוך כדי ליווי מקצועי.

15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software