מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

. "שגרת החיים" של משפחות החטופים 1

נתיב זה עשוי להיות ממושך ומתסכל מאוד, ולו שלוש מטרות מרכזיות אשר מתבססות על כל אחד מההיבטים המנחים של המתווה: 1 . – סיוע לדינאמיקה המשפחתית שעשויה להיות מורכבת מאוד היבט המשפחה 2 . – סיוע ותיווך למערכות שונות שהן קרדינאליות לחיי המשפחה, היבט הקשרי כמו מערכות בריאות, מיצוי זכויות והתערבות מותאמת להקשרי החיים הייחודיים של המשפחה 3 . – סיוע למשפחה עם מופעי הטראומה ומתן מענים טיפוליים היבט הטראומה מותאמי עקרונות ההתערבות: תחילה חשוב לחדד כי ליווי משפחות החטופים והנעדרים יהיה ארוך טווח, וידרוש מהעובדת הסוציאלית רגישות, גמישות וקשב רב לצרכיהם. יתר על כן, חשוב לציין כי לא תמיד תרצה המשפחה קשר רציף עם העובדת הסוציאלית ויש לאפשר לכל משפחה את הקשר המתאים לה עם שירותי הרווחה. יש חשיבות מרכזית למיפוי מעמיק ומקיף של צרכים, פגיעויות וגורמי הערכה ותכנון: חוסן בחיי המשפחות, לאורך הליווי ולא רק בשלב הראשוני. על המיפוי להתייחס לבאים: – לצערנו, המשפחות שתלוו חוו יותר מאירוע טראומטי אחד מפת פגיעויות ולעיתים איבדו מספר דמויות משמעותיות בחייהן. חלק מהמשפחות כבר חוו אירועים טראומטיים בעברן. אופיים של אירועי העבר חשוב לעיצוב התמודדות המשפחות עם האירועים שנחשפו אליהם במלחמת חרבות ברזל. מפת הפגיעויות צריכה לכלול את כל אזורי הפגיעה הידועים או האפשריים של המשפחות טרם באוקטובר ובעקבותיו. חשוב במיוחד להתייחס לסוגיות של אלימות במשפחה, 7 סכסוכי גירושין בעצימות גבוהה, מחלות כרוניות של בני משפחה והזדקקות לסיוע כלכלי. – יש למפות את נקודות הכוח והחוסן של המשפחה תוך התייחסות מפת חוסן לחוסן של כל אחד מבני המשפחה, לחוסן ברמת המערכת המשפחתית ולמקורות של חוסן בקהילת המשפחה. תהליך ההערכה ימשך לאורך ליווי המשפחות וצריך לכלול את ציפיותיהן של המשפחה ושל תתי־מערכות שונות, החל בעובדת הסוציאלית המתכללת.

5

Made with FlippingBook Digital Publishing Software