מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

5 . – הטראומה המתמשכת אשר צרובה בטראומה קולקטיבית סיוע בוויסות רגשי ובטראומת בגידה תערער את המרקם המשפחתי, הן של הפרטים במשפחה והן של היחידה עצמה. חשוב שהעובדת הסוציאלית תכיר במופעים אלה של ערעור הוויסות הרגשי, אשר עשויים לערער גם אותה, ותסייע בטקטיקות של וויסות. דוגמאות למשפטים מרגיעים: "אני פה איתך, אנחנו באמת לא יודעים מה קורה ומה יקרה וזה בלתי נסבל, אבל אני לצידך לאורך כל הדרך הזו". אתגר מרכזי יהיה לתכלל את קשרי המשפחה עם המערכות השונות, תכלול: הפורמאליות והלא פורמאליות. לצד מיפוי המעורבים השונים בחיי המשפחה, כדאי להכין טבלה פשוטה ובה יצוין לצד כל צורך שעולה מצד המשפחה, אם יש מי שכבר מטפל בצורך זה. שיטה זו תסייע לעובדת הסוציאלית המתכללת לאתר גורמים שנמצאים בחיי המשפחה ולזהות מעורבים "מיותרים" הן במתן מענים והן בחוויית המשפחה. זו ההזדמנות להיפרד מאותם גורמים ולהדק את המעטפת של המשפחה לכדי גורמים מסייעים וגורמים רצויים מצד המשפחה. עוד חשוב לציין כי עבודת התכלול צריכה להביא בחשבון צרכים ורצונות שונים של בני המשפחה ולפעול בהתאמה. מלבד תיאום וסנכרון מול הגורמים השונים, פעולות התכלול צריכות לכלול גם סיוע כלכלי ומיצוי זכויות (כולל תקציב גמיש לטובת הוצאות שוטפות), סיוע משפטי (כולל הסוגיות המורכבות של אפוטרופסות) ותיווך לסיוע רפואי ונפשי. בהקשר זה חשוב להדגיש כי החיים במציאות של טראומה מתמשכת עשויים להחמיר מצבים קיימים של חולי נפשי ופיזי ולכן חשוב לעודד את המשפחות לקבל טיפול רפואי ו/או נפשי במידת הצורך. לעובדת סיוע בהתמודדות עם פלטפורמות התקשורת והרשתות החברתיות: הסוציאלית תפקיד חשוב בסיוע למשפחה במינון החשיפה לתקשורת בהתאם למצב בני המשפחה. משפחות החטופים נמצאות במצב של חוסר וודאות מתמשך ולכן הכרחי לממש את זכותן לקבל מידע, לתמוך בהן רגשית אם המידע לא מגיע אליהן, ולתווך להן את השימוש בתקשורת וברשתות חברתיות. לשימוש בתקשורת וברשתות חברתיות חשיבות רבה, הן במתן במה ציבורית למשפחות ולפרטים לספר את מה שעברו ולקבל תוקף ונראות ציבוריים, והן בסיוע לאומי ובין־לאומי בהפעלת לחץ על החזרת החטופים. יחד עם זאת חשוב לדעת שהחשיפה לתקשורת ולרשתות החברתיות מגבירה לחץ בהקשרים של טראומה. החזרה על הסיפור מול גורמים שונים, צפיית בני המשפחות בעצמם בתקשורת כאשר הם חשופים ופגיעים – אלה אינם מופעים פשוטים וחשוב ללוות את המשפחות במציאת האיזון העדין והמורכב בין החשיפה לבין שמירה על רווחתן הרגשית. במצב של טראומה מתמשכת ייתכן שחלק מבני תיווך לגורמי טיפול מותאמים: המשפחות סובלים ממופעי טראומה שונים כמו פלאשבקים של אירועי הטבח, מחשבות חודרניות ומייסרות, ביעותי לילה וקושי לאכול. לכן חשוב לאפשר קבלת טיפול רגשי מלווה שיסייע להם להתמודד עם מופעי הטראומה ויקל בסבל הנגרם ככל האפשר.

7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software