מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

חשוב להתייחס לדמויות משפחתיות בסיכון בתיווך לגורמי טיפול מותאמים . יש לשים לב בייחוד לצרכים של ילדים מוגבר לחשיפה לטראומה מתמשכת זו ובני נוער, תוך הצעת התערבויות תואמות גיל שיוכלו לעזור להם לבטא ולעבד את רגשותיהם ולהתמודד איתם. חשוב להציע הדרכה ותמיכה להורים בנסיבות מאתגרות אלו, תוך מתן כלים לשיח עם הילדים על המצב ולקידום הקשרים המיטיבים במשפחה גם בעת טראומה מתמשכת. גם בני משפחה מבוגרים עשויים להזדקק להתייחסות טיפולית ייחודית וחשוב להעניק להם תמיכה ממוקדת, כולל ביקורי בית וגישה לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש. לבסוף, חשוב לאתר בני משפחה בעלי פגיעות ייחודית, אם משום שהם בעלי מוגבלות או משום שבעברם טראומות נוספות וקשות (כמו ניצולי שואה), כדי לאפשר להם קבלת מענה וסיוע נפשי ממוקדים ומותאמים. לסיוע ולחיזוק רצוי לקיים פגישות ייעוץ משפחתיות לצד מתן סיוע נפשי פרטני, המשפחה תוך התייחסות לכלל תתי־מערכותיה. מפגשים ברמה המשפחתית נועדו לסייע לבני המשפחה לתקשר זה עם זה במצב זה של טראומה מתמשכת, לבטא את רגשותיהם וצרכיהם, לחזק את הקשרים המשפחתיים ולמנוע מצבי סכסוך או להפחיתם. היא התערבות נפשית אפשרית נוספת עבור המשפחות. התערבות קבוצתית משפחות החטופים עשויות להרגיש מבודדות ובודדות בזמן זה. חשוב לספק להן תמיכה חברתית ומרחב שבו יוכלו לחלוק את חוויותיהן, רגשותיהן ואסטרטגיות ההתמודדות שלהן. ניתן לעשות זאת על ידי ארגון קבוצות תמיכה שינחו אנשי מקצוע מיומנים ומיודעי טראומה ובהן יוכלו המשפחות לפגוש אחרות שעוברות חוויה דומה. חיבור המשפחה לעוגנים קהילתיים בחייה הוא קריטי על התערבות קהילתית: מנת לספק למשפחה התמודדות מיטיבה עם הטראומה המתמשכת. התבוננות מעמיקה ברווחה ובחוסן של משפחות מאפשרת להבין את התפקיד המרכזי של המעטפת הקהילתית בחייהן. במלחמת חרבות ברזל נפגעו אנושות קהילות רבות, ומשפחות איבדו לא רק את יקיריהן אלא אף את המעטפת הקהילתית הכה הכרחית לרווחתן. לכן המעטפת הקהילתית חייבת להשתתף בתהליך ההתערבות עם המשפחה. כמו כן, על העובדת הסוציאלית לסייע למשפחה במציאת חלופות למגורים כאשר יש בכך צורך. תחילה יש לזהות אם מציאותי שהמשפחה תמשיך להיות חלק מקהילת המקור שלה. אם יש אפשרות כזו, יש להעדיפה ולהוקיר אותה בכל תהליך ההתערבות. אם חזרה לקהילת המקור איננה אפשרית, חשוב לתת מקום גם לאובדן זה בחייה של המשפחה ולמצוא יחד איתה את הקהילה "החדשה" בהקדם. חשוב לציין שתתי־מערכות שונות משתייכות לקהילות שונות ולכן חשוב שהעובדות הסוציאליות השונות ישמרו על קשר ויחשבו על חיבור לעוגני קהילה מיטיבים.

8

Made with FlippingBook Digital Publishing Software