מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

המתווה מבוסס על ארבע תאוריות מרכזיות:

מלחמת חרבות ברזל כפתה על ילדים ומשפחות חשיפה תאוריית ההתקשרות: רב־ממדית, קשה ומתמשכת לאירועים טראומטיים. ילדים, לצד הוריהם, אחיהם ובני משפחה נוספים נחשפו למעשי טבח קשים. חשיפה של ילדים למצבים שסיכנו את חייהם ואת חיי יקיריהם עלולה לערער את האשליה כי ההורה הוא "מגן אנושי" כל יכול, ואף לסדוק את תחושת האמון שיש לילדים ביכולת של הוריהם ושל דמויות מבוגרות בחייהם להגן עליהם מפני סכנות. אלה מסכנים את יחסי ההתקשרות ודורשים התייחסות ייחודית בתהליכי ההתערבות והטיפול. חשוב לציין כי הורים ודמויות מטפלות מבוגרות בחיי הילד אינם דמויות ההתקשרות היחידות בחייו והכרחי לתת מקום לאחאות כעוגן התקשרותי. המתווה מתייחס למשימות ההתפתחותיות, למופעים תאוריה התפתחותית: ולהתערבות הייחודית הנדרשים בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד. מטרת העל של ההתערבויות במתווה היא לקדם את רווחתו האישית של הילד ולסייע לו לחזור לתפקוד בהתאם למסלול ההתפתחותי. היעדים ההתפתחותיים שנשאף אליהם כוללים תפקוד תואם גיל וגם התפתחות מוסרית, שכן אלה מתערערים ישירות בעת חשיפה למעשי טבח. מעשי האלימות הקשים והטבח שהתרחשו הם אירועים תאוריית הטראומה: טראומטיים. כל אירוע שבו ילד חש כי חייו בסכנה או חיי מי שמטפל בו בסכנה מוגדר כאירוע טראומטי בילדות. באירועי הטבח חוו ילדים רבים תחושת סכנה ממשית לחייהם ולחיי בני משפחותיהם. יתר על כן, התמשכות האירועים הטראומטיים (לעיתים שעות ארוכות שילדים רבים ובני משפחותיהם נותרו ללא סיוע) העצימה את החוויה הטראומטית והוסיפה עליה מורכבות נוספת של טראומת הבגידה. במטרה לקדם את ההתמודדות עם הטראומה הקשה שנחוותה, כל ליווי של ילדים ומשפחותיהם בהקשר ייחודי זה חייב לאמץ פרספקטיבה מיודעת טראומה, תוך תשומת לב ייחודית למניעה של טראומות נוספות בעקבות התערבות לא מותאמת. בהתערבות מוכוונת טראומה חשוב לאמץ עמדה המכוונת תאוריית זכויות הילד: לזכויות הילד. לילדים הזכות לכבוד ולאוטונומיה ולכן חשוב להקשיב להם ולהביא בחשבון את דעתם גם בנוגע לנושאים כואבים וקשים. גישה מוכוונת זכויות הילד מסייעת גם בפיתוח יחסי אמון בין הילדים למבוגרים משמעותיים בסביבתם והיא מקדמת את תחושת המסוגלות והחוסן שלהם. על כן, לאורך כל תהליך ההתערבות יש להקשיב לילדים ולקדם את האוטונומיה וזכות הבחירה שלהם ככל הניתן.

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online