מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

לאחר חזרה

עקרונות ההתערבות עם החוזרים ועם משפחותיהם: 1 . השבת/הגברת תחושת השליטה (יכולת הניבוי) ותחושת הביטחון (פיזי בשבי שלילת האוטונומיה והשליטה היא קיצונית. החזרת השליטה ורגשי): למי שחוזרים מן השבי צריכה להיות מושרשת בכל פעולה של הגורמים המתערבים. על פי עקרון זה אין להשאיר שום דבר (בתהליך הקליטה) בלתי צפוי עבור החטופים החוזרים. . א יש להסביר כל הזמן מה עומד לקרות: מה התכנון, איך יראה, מי יגיע. דייקו בפרטים עד כדי תיאור החדר שבו ישהו, מי יפגוש אותם, ומתי. . ב יש לאפשר בחירה מתוך אפשרויות של תזמון ופעילות (מתי ואת מי רוצים לראות, ואיך). חשוב להשיב בהדרגתיות את העצמאות והאחריות העצמית להחלטות הקשורות בתכנון כמו מקום מגורים וחזרה לקשר עם חברים. 2 . הדרגתיות: החוזרים עוזבים סביבה שהייתה מצומצמת מאוד בגירויים (חושך, אוויר, מידע, אנשים). העיקרון מחייב חזרה הדרגתית לגירויים חושיים ויש לשמור על תהליכי ממברנה מעברית. . א ראייה – מעבר מחושך לאור. אפשר להשתמש במשקפי שמש. . ב תזונה – הדרגתית במגוון ובכמות. לדעת על מזונות אהובים שגם מתאימים בריאותית. . ג מגע – התערבויות רפואיות וגופניות אחרות (כולל מקלחת) ייעשו באישור החוזר, בתנאים השומרים על כבוד, פרטיות ותחושת שליטה בסיטואציה. . ד מידע – על אירועי המלחמה, יינתן באופן מדורג. . ה תקשורת טלפונית/וירטואלית – יכולה להיות מציפה, אבל היא מאפשרת גם יצירת קשר ומחזירה לעצמאות. לכן חשובות חשיפה הדרגתית וקבלת החלטות משותפת עם הצעיר באשר לזמן ולמינון ההתחברות ולאילו ערוצים וקהילות.

10

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker