מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

תהליך ההתערבות

תהליך ההתערבות יוצג על פני עוגני זמן מרכזיים ועבור הדמויות הרלוונטיות, ההורים, בת/בן הזוג אם יש, והצעיר. חשוב שנשים לב – גם אתם, העובדים המפגש עם צעירים שחוו אירועים טראומטיים ומציפים עשוי הסוציאליים – . חשוב לעבוד בצוותים, אם אפשר לערער גם את הוויסות שלנו כאנשי המקצוע בזוגות, לגבות זה את זה, לצאת להתרעננות ולקבל הדרכה. עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים ילווה ההתערבות בתקופת השבי: כל משפחה אם ההורים חיים ביחד; אם הם גרושים וגרים במקומות נפרדים – יקבלו שני עובדים. יש לבדוק נוכחות של בת/בן זוג ואם קיבלו עזרה. הצעיר יוכל להחליט בהמשך אם ירצה ליווי של עובד סוציאלי של הורים או של עובד סוציאלי לצעירים. באחריותם ובניהולם של הצבא שלב הקבלה הראשונית של הבוגרים הצעירים: וגורמי הבריאות ובהתאם להנחיות שלהם. בשלב זה תפקידה של העובדת הסוציאלית המתכללת ליצור את רצף המעבר מבית החולים לקהילה. בבית החולים נמצאים בקדמת הבמה בעיקר העובדות הסוציאליות של בתי החולים ואנשים מהצבא. תפקידה של העובדת הסוציאלית המתכללת, אם כבר יש היכרות עם המשפחה, הוא להמשיך את הקשר עם הגורמים השונים באופן מתואם וללוות את המשפחה בחזרה לקהילה. אם העובדת הסוציאלית של הצעירים מצטרפת, עליה להכיר את המשפחה ולהיות מתואמת עם העובדת הסוציאלית המתכללת. חשוב לזכור, המערך שקיים הוקם עד לחזרה. כעת יש לחשוב מהו המערך המתאים ביותר: מי מסיים את תפקידו? מי נכנס? ומי מתכלל את העבודה מול המשפחה? כמובן הכול בתיאום עם המשפחה. תפקיד העובדת הסוציאלית המתכללת הוא לנהל את הצוות, להיות בקשר עם המשפחה ולסייע לה ביצירת הקשרים ובקבלת ההחלטות מול הגורמים האחרים. יש לקבל החלטה לאן הצעיר חוזר – האם לבית ההורים, לפני החזרה לקהילה: ולו לתקופה קצרה? ומתי לבית העצמאי? המטרות הן ליווי ומתן ביטחון, החזרת שליטה והדרגתיות. שלב החזרה לקהילה: שלב זה מתייחס לשבועיים הראשונים בקהילה. הצעיר חוזר למשפחה, לבן/ בת זוג, לחברים ולעיתים לקהילה שלמה. הצעיר וצרכיו הם במרכז, תוך חזרה מתואמת עם המשפחה, החברים והקהילה.

12

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker