מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

מתבצעת בבתי חולים שהותאמו לכך והיא באחריותו של צה"ל. משך השהות בבית החולים אינו ידוע, אך חשוב שהמרחב אליו יחזור הצעיר יהיה בטוח, שקט ומוגן ויאפשר הן פרטיות והן אפשרות לחבירה ולמפגשים משפחתיים וחברתיים הדרגתיים (לצורך העניין, מלון מפונים אינו מתאים). 4 . חשוב לערוך שיח מכין עם המשפחה על חזרתו הכנת המשפחה לחזרה: של הצעיר, להעניק להם מידע על התגובות (ראו הרחבה בהמשך) ולהכין איתם את התוכנית לימים הראשונים. 5 . הקהילות שהצעירים חוזרים אליהן הן שונות. הכנת הקהילה לחזרה: קהילות וקבוצות אורגניות הן המצע לתמיכה ולסיוע בתהליכי ההחלמה והחזרה לשגרת חיים ולתפקוד תקין של הצעירים. ואולם גם בקרב החברים 7 בקהילות אלו יש מי שחווים דחק קשה, אם בשל החשיפה לאירועי באוקטובר, אם בשל המתח והדאגה לצעיר שנעדר ואם בשל ההצפה של הזיכרונות והכאבים שמעוררת חזרת החטופים. לכן חשוב לערוך התערבות בתוך הקהילות ולתת מידע פסיכולוגי על חווית השבי והשלכותיה וכמו כן על ההשלכות האפשריות של אירוע החזרה על חברי הקהילה. יש לחשוב ולהיערך לחזרת הצעירים ולקליטתם. ככל שהקהילה אורגנית ומגובשת ניתן להקים צוותים בקהילה שיכינו את תהליך הקליטה וימנו איש קשר בינם לבין הצוותים הממונים מטעם המדינה (משרד הביטחון והרווחה). הצוות הזה בקהילה, הכולל נציגי בריאות נפש (עובדת סוציאלית / פסיכולוגים שיקומיים) ועובד אחד בתפקיד מפתח שהוא אדם קרוב מאוד למשפחה, יהיה בקשר עם המשפחה ויסייע לה בתהליך. הקהילה יכולה לסייע במיפוי של מעגלי תמיכה ואיחוי, במיפוי של מעגלי פגיעות עבור כל חטוף (משפחות חטופים גרעיניות ומורחבות, משפחות חטופים שאינם חוזרים, מעגלי חברים כמו קבוצות מוקדמות, חברים מהצבא, מהקהילה, ממקומות תעסוקתיים), ובמיפוי משאבים קיימים ועוגנים (תחביבים, ספורט, מקום עבודה, חיות מחמד, מוסיקה). המעגלים יספקו מצע להבנת ההתערבויות הנדרשות, וכן בסיס לבניית הצוותים שצוינו. בקהילה יכולים להתפתח גם כעסים, צמצום ביכולות הקליטה ותחרות על משאבים. חשוב לשים לב גם להיבטים אלו ולצורך להתמודד . לאורך זמן

7

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker