מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

עקרונות לשיח מכין עם ההורים / בני זוג / אחר משמעותי מטרת השיחות היא להחזיר לאחרים המשמעותיים את תחושת המסוגלות ההורית שלהם, להשיב להם את תפקידם ההורי ואת התחושה שיש ביכולתם להעניק מענה לצורכי הצעיר. אפשר לערוך את ההדרכות באמצעות הצגת מקרים, שאלות והיוועצות. 1 . עבודת המסייע עם האחרים המשמעותיים היא מודלינג להתנהגות שעליהם לחקות מול החוזרים. נדרשת מודעות למצב הרגשי של ההורים ולתגובות שלהם לאורך המלחמה. חשובה נוכחות תומכת לצד ההכרה בחוויות ובאובדנים שלהם, הימנעות משיפוט וחזרה על אמירות מחזקות. 2 . נדרש איתור וסימון המשאבים והכוחות של ההורים או בן/בת הזוג ובכלל זה משאבים חיצוניים אשר יכולים לסייע להם בתמיכה בצעיר. 3 . רצוי להתייחס לשונות בהתמודדות ובתגובות שבין ההורים ו/או בן/בת הזוג ולהבין את ההשלכות של המפגש ו/או הפערים בין מגוון דרכי ההתמודדות. 4 . היו מודעים לציפיות ההורים לגבי החזרה של הצעיר. הבהירו את מורכבות המצב, את האי־ידיעה כיצד הצעיר יחזור, את מגוון התגובות שהוא יכול לחוות בתקופה שאחרי, כולל תנועה רגרסיבית או כעסים וניתוק, ואת הצורך להתאים את הציפיות ולתת לצעיר זמן להסתגל. 5 . שימו לב לתגובות אפשריות של ההורים ברמה האישית ובהורות: התנועה על צירי הדאגה וההגנה. 6 . שימו לב לתגובות אפשריות של הצעיר עם חזרתו, לתנודתיות הקיצונית הצפויה בתגובות אלו ולדגלים האדומים. 7 . הדרכה לגבי מיצוי זכויות: מפו את הקשרים הטיפוליים והסיוע שהם קיבלו וכן את איכות הקשר. כך תוכלו לוודא שהקשר ממשיך או אם נדרשת התערבות נוספת. 8 . שקפו שהתהליך ארוך וממושך וכולל החלטות רבות לאורך הדרך שחשוב לעשות אותם ביחד עם הצעיר (חזרת הצעיר לביתם, יציאה לחיים עצמאיים, חיבור עם חברים וכו').

8

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker