מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

לתת פשר למה שקרה בתמציתיות ובישירות ולהעביר מסר של עזרה והגנה מצד דמות ההתקשרות. מומלץ שדמות ההתקשרות תעבור הדרכה פסיכו־חינוכית לקיום שיח שכזה בנוכחות של איש טיפול. אם לדמות ההתקשרות יהיה קושי משמעותי להיות זו שמדברת, העו"ס תסייע ותדבר בשמה אך בנוכחותה.

מופעי טראומה שעשויים להופיע והתגובות הרצויות להם: תחילה נדגיש כי ילד שהתנהגותו מראה את הטראומה הקשה שחווה הוא ילד עם דופק! חשוב להבין כי התנהגויות אלה הן הכרחיות ובלתי נפרדות מתהליך ההתמודדות של הילד עם מה שעבר. חשוב ללמוד כיצד הילד מתנהג או מגיב לטראומה, ובעזרת העובדת הסוציאלית המלווה ללמוד את התגובות המיטיבות לכל ילד וילד. בשלב הראשוני נראה ילדים ברמות וויסות שונות. ייתכן שיגיבו לטריגרים (למדים, לשפה הערבית, למגע, לרעש, לאזעקות, לקולות חזקים). . יש חשיבות בהענקת ביטחון בשלב הראשוני של קבלת הילדים צריך להתמקד בעיקר – והדגשתו. על דמות ההתקשרות של אתם מוגנים ובטוחים מרכזית להעברת המסר – הילד להיות נוכחת בכל התהליך, ועליה להתמקד בעזרה בוויסות של הילד. בשלבי ההמשך הביטויים של הילדים תלויי גיל ונעים בין נסיגה וניתוק לבין עוררות יתר.חשוב לזכור, התגובה לטראומה איננה תהליך לינארי, אלא תהליך ספיראלי. זה אומר שילד יכול להתנהג את הטראומה, ולהיכנס לרגיעה ואז להיות מוצף שוב - זה לא אומר בהכרח שמשהו לא בסדר או שהדמויות המטפלות עשו משהו לא בסדר- זה פשוט נותן לנו אינדיקציה לכך שהטראומה חיה ופועלת. שלושת התחומים שייתכן שנראה בהם פגיעה הם: 1 . חקירה ולמידה: ייתכן שילדים שרכשו אבני דרך התפתחותיות יראו נסיגה התפתחותית. למשל, ילד שנגמל מחיתולים יחזור להרטיב, או ילד שהייתה לו שפה עשירה יציג נסיגה ביכולת השפתית. הנסיגה יכולה להיות גם התנהגותית: ילד שהיה הולך לבד לשירותים יתקשה עכשיו, או ילד שהיה ישן לבד כבר לא יצליח ללכת לישון לבד. יש להכיר בסימפטום זה של הילדים, אין להתעקש על החזרת המיומנויות הללו באופן מיידי, וחשוב בעיקר לשדר לילדים נוכחות, זמינות ונגישות של דמויות התקשרות.

16

Made with FlippingBook Online newsletter creator