מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים - מדריך המיועד לאחראים ולדמויות משמעותיות בחיי הילד

3 . ביגוד תואם לעונה, נעליים, מברשת ומשחת להכין תיק עם ציוד בסיסי עבור הילד: שיניים, בקבוק מים, ספר/משחק אהוב, תרופות, משקפיים במידת הצורך וכדומה.

4 . יש להתייעץ עם העובד הסוציאלי להתכונן למתן בשורות מרות במידת הצורך: המלווה לגבי האופן שיש להודיע לילד, לבית ולקהילה על דמויות משמעותיות שאינן (בני משפחה/חברים/אחרים משמעותיים). שיח זה יתבצע בליווי מקצועי ובנוכחות העובד הסוציאלי, אך מומלץ שאתם תבצעו אותו. אם אינכם מרגישים יכולת לבצע שיח זה, אל תדאגו העובדת הסוציאלית תלווה ותסייע לכם בתהליך. 5 . חשוב להבין שהמפגש עם הילד עלול לשמור על עצמכם ועל הוויסות שלכם: להציף אתכם רגשית, ולצד ההתרגשות אולי אף יעורר מצוקה ויזכיר לכם את כל האירועים הקשים והטראומטיים שהתחוללו. יש להיעזר באיש מקצוע כדי ליצור עוגן בטוח ומאפשר לילד ברגע המפגש ולאחריו. אל תהססו להיעזר בעובדת הסוציאלית המלווה לצורך סיוע בוויסות רגשי ובהכנה מיטיבה למפגש המורכב. אין ספק שהגעגועים והדאגה הגדולה לילדים מעוררים החזרת השליטה לילד ומתן הבחירה: את הרצון לחבק את הילד מייד ולגעת בו. עם זאת חשוב להחזיר לילד את תחושת השליטה והאוטונומיה, גם על גופו. לכן יש לאפשר לילד בחירה ככל הניתן, גם ביחס לביטויי חיבה ), למקלחת, לסיוע להתלבש, ללכת או כל "אתה מרשה שאתן לך חיבוק?" פיזיים (לשאול: דבר אחר. 2 . לא אחת, לאור ההתרגשות והציפייה לפגוש את הילד/ה, תתכן נטייה לתשאל מיעוט מלל: אותו ולדבר הרבה. מומלץ להשתדל להקשיב לילד/ה, ולהיות נוכח. 3 . אין להציף את הילד/ה בממתקים עם חזרתו/ה. הדבר עשוי לסכן אותו הן מינון מזון ומתנות: ברמה הפיזית והן ברמה הרגשית. הפיצוי צריך להיות באמצעות תמיכה רגשית ולא בצורתו החומרית. 4 . ייתכן שרבים מבני המשפחה, מהחברים ומהמכרים יבקשו לפגוש את מינון דמויות ומפגשים: הילד בסמוך לשובו. מומלץ שלא לאפשר מפגשים עם אנשים רבים. יש להגביל את מספר האנשים שישהו במחיצת הילד ביממה הראשונה ולחשוף אותו בהדרגה למפגשים עם קרובים ומכרים. מומלץ לשאול את הילד אם יש מישהו שהוא מעוניין במיוחד לפגוש ולתת מענה לבקשותיו של הילד. 5 . מומלץ להימנע מביקורים מרובים ובפרט מביקורי ידוענים. היעדר תקשורת וביקורי ידוענים: השעות הראשונות (מומלץ גם לתקופה 24־ כמו כן, מומלץ להימנע מחשיפה לתקשורת ב ממושכת יותר). עם זאת, חשוב מאוד להתחשב ברצון הילד ולכבד את בקשותיו. מתן זכות בחירה חופשית לילד היא הכרחית לתהליך ההתאוששות שלו ולפיתוח אמון בכם! השעות הראשונות: 24 – שלב קבלת הילדים 1 .

4

Made with FlippingBook - Online catalogs