מכון חרוב - מתווה לליווי ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמת "חרבות ברזל"

• שהילד במקום בטוח, אוהב ומוגן כרגע. יש לדאוג לנוכחות של אדם נזכיר קרוב רגוע ואכפתי. • במצב של רגיעה ובו ניתן לשוחח על הרגשות, על שיח מעמיק יתקיים התחושות, על מה שהוביל להצפה הרגשית ועל איך שניתן לעזור לילד. חשוב לבקש מהילד פידבק על אופן התנהלותכם בזמן אירוע ההצפה וללמוד מכך על התגובות המיטיבות הרלוונטיות עבורו. 6 . ידוע כיום כי תחושת מסוגלות עצמית התמקדות בחוסנו ובכוחות של הילד: היא מנבא מרכזי לרווחה רגשית ולחוסן בקרב ילדים שחוו אסונות. לכן יש להתמקד במסוגלות של הילדים, כמו יכולתם לדבר על המצב, יכולתם להרגיש, יכולתם ליצור אתכם קשר. את כל אלה ניתן לשבח באופן קונקרטי ופשוט, "אני מעריכה אותך כל כך על זה שאתה מגיע כל שבוע למפגש איתי, . נוסף על כך חשוב לעודד, הן את הדמויות המשמעותיות כמה כוחות יש בך" בחייו של הילד והן את אנשי המקצוע בחייו, להציע לו להשתלב בפעילויות שמסקרנות אותו ושעשויות לפתח את מיומנויותיו (כגון מוזיקה, ציור, כתיבה וספורט). לצד ההתערבות הישירה עם הילד, יש חשיבות מרכזית להתערבות עם דמויות משמעותיות בחייו, תוך קידום ההתקשרות והביטחון עימם. 1 . חיזוק התקשרויות עם דמויות משמעותיות ובניית נרטיב: • חשוב לבצע הערכה וללמוד מה הילד ראה, שמע, וחווה סביב האובדן של הוריו. כמו כן חשוב לעזור לו להשלים, באופן מותאם גיל, חסרים במידע שהמבוגרים יודעים עליהם אך הילדים לא. אפשר לשער שילדים יפנו למבוגרים בשאלות מסובכות ונוקבות בנוגע למות בני המשפחה, למה שהם ראו או שמעו, ולעדות לאכזריות הרבה. חשוב לציין כי דמויות מטפלות וגם אנשי טיפול אינם צריכים לענות על כל שאלה, בייחוד כאשר אין להם תשובה, או שהם מזועזעים מדי משאלות הילד. יש להנחות "זאת שאלה חשובה, אין לי כרגע את כל המבוגרים שאפשר לענות: תשובה, אבל אני מבטיחה לחשוב על זה/לברר את זה ולחזור אליך "לפעמים קשה להבין למה דברים קרו ככה. גם לי קשה או עם מענה." מאוד להבין." מעטפת קשרים משמעותיים

10

Made with FlippingBook Ebook Creator