מכון חרוב - מתווה לליווי ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמת "חרבות ברזל"

2 . שימור ופיתוח קשרים עם קבוצת השווים:

• קבוצת השווים היא גורם תמיכה מרכזי עבור ילדים ויש לשמר ולפתח את העוגנים החברתיים של הילד. חשוב לעשות זאת תוך שיתוף הילד והתחשבות ברצונותיו. אם הילד עבר להתגורר בקהילה חדשה, יש לוודא שיהיו קשרים חברתיים ולסייע ביצירתם במקום החדש. זאת לצד שימור הקשרים עם החברים ממקום המגורים הקודם (כמובן תוך התייעצות עם הילד ודאגה לזכותו לבחור אם ירצה לשמר קשרים ואם כן, אילו?). • חשוב לציין כי ייתכן שחלק ניכר מחבריהם של הילדים חווה טראומה בעצמו, ולכן יש לראות בהתערבות קבוצתית עם ילדים מקבוצת גיל זהה פלטפורמה בעלת פוטנציאל רב בהקשר הטראומטי הייחודי שנוצר. לצד קידומן של קבוצות טיפוליות כאלה, חשוב לזכור לאפשר לילדים להיפגש עם חברים משמעותיים בחייהם ולהביא בחשבון שגם בגילים צעירים, הם יקיימו שיחות שתוכניהן מורכבים. חשוב לאפשר זאת ולהדריך את הדמויות המטפלות לשמוע מהילד כיצד חווה את המפגש: האם שמע דברים חדשים שלא ידע לפני כן או דברים שהפתיעו אותו? זאת במטרה לתווך לילד את התכנים שהוא נחשף אליהם. חשוב לזכור: כמו בעת כניסתו של הילד למסגרות חינוכיות, גם במפגשים שלו עם חברים ועם הרשתות החברתיות, אי אפשר למנוע את חשיפתו לתכנים. אולם בעזרת מסרים של אמון ויצירת קשר מיטיב, ניתן לסייע לו להתמודד עם התכנים שנחשפים בפניו.בעזרת מסרים של אמון ויצירת קשר מיטיב, ניתן לסייע לו להתמודד עם התכנים שנחשפים בפניו. המעטפת הקהילתית התבוננות מעמיקה ברווחתם ובחוסנם של ילדים מבהירה את תפקידה המרכזי של המעטפת הקהילתית בחייהם. בבסיסה של מעטפת קהילתית מיטיבה לילדים נמצא חזון האחריות הקולקטיבית, כלומר, ההנחה שקידום רווחתם של ילדים צריך להתרחש בכל מקום ומרחב ועל ידי כל מי שנמצא במגע ובאינטראקציה עם ילדים. מעטפת הקהילה בנויה משתי מערכות מרכזיות: פורמאלית ולא פורמאלית. המערכת הפורמאלית מורכבת מאנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות, אשר נפגשים עם ילדים בשגרת היומיום שלהם: המערכת החינוכית (גננות, מורות), מערכת הבריאות (רופאות ילדים בקהילה, אחיות טיפת חלב ורופאות שיניים) ומערכת הרווחה. המערכת הלא פורמאלית כוללת את כל הדמויות הלא פורמאליות אך משמעותיות בחייו של הילד: לדוגמה שכנים ומדריכות בתנועות נוער ובחוגים.

12

Made with FlippingBook Ebook Creator