מכון חרוב - מתווה לליווי ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמת "חרבות ברזל"

במלחמת חרבות ברזל נפגעו קהילות רבות פגיעה אנושה, וילדים איבדו לא רק את הוריהם אלא גם את המעטפת הקהילתית הכה הכרחית לרווחתם. לכן המעטפת הקהילתית חייבת להיות חלק מתהליך ההתערבות עם הילד. תחילה יש לזהות אם מציאותי שהילד ימשיך להיות חלק מקהילת המקור שלו. אם יש אפשרות כזו, יש להעדיפה ולהוקיר אותה בכל תהליך ההתערבות. אם חזרה לקהילת המקור אינה אפשרית, חשוב לתת מקום גם לאובדן זה בחייו של הילד ולמצוא עבורו קהילה "חדשה" בהקדם. בין אם הילד חוזר לקהילתו המקורית (המצב הרצוי ביותר) ובין אם הילד צריך להשתלב בקהילה חדשה, חשוב ליצור חיבור בינו לבין המעטפת הקהילתית בהקדם האפשרי. אין להקל ראש בחיבור בין הילד לבין הדמויות המרכזיות, והמעטפות הפורמאלית והלא פורמאלית בקהילה. לדוגמה: בחירה של רופאת ילדים עבור הילד והגעה לשיחת היכרות עימה, הגעה לשיחה עם אשת החינוך שתלווה אותו, עם תנועת נוער או עם חוגים שישתתף בהם. על הילד להכיר בהקדם את הדמויות המרכזיות במערכות ואת הנראות הפיזית של המערכות (מבנים, שעות פעילות), ועליו לחוות חוויה ראשונית של מעורבות בהן. בחיבור הילד לקהילה, בייחוד כאשר מדובר בקהילה חדשה, חשוב להכיר בתחושות שונות שיצופו אצלו ולאפשר זמן לעיבוד אובדן קהילתו. אם הילד ירצה, אפשר לתת לו להיות פעיל בקהילה; זאת כמובן בתיאום עם הדמויות הרלוונטיות. אקטיביזם יכול להועיל בהתמודדות עם טראומה, וגם ילדים צעירים מאוד יכולים להיות אקטיביסטים בדרכם, למשל באמצעות ציור שלט חדש לספרייה השכונתית. פיתוח מועצת ילדים ובני נוער במסגרות שונות כפלטפורמה להשמעת קולם תקדם מאוד את תחושת המסוגלות של הילדים ואת האמון שלהם בקהילה ובחבריה. המעטפת המשפטית וזכויות הילד • בהתאם לדגש ששמנו במדריך זה על טיפול דיאדי בין הילד לדמות ההתקשרות הבטוחה, חשוב מאוד כי במקרה של פטירת שני הוריו של הילד ימונה לו אפוטרופוס בהקדם, ועדיף בן משפחה קרוב, אם יש קרוב מיטיב. • חשוב להזכיר כי כבכל שלב, ובשלב זה אף ביתר שאת, יש להביא בחשבון גם את רצונותיו של הקטין בנוגע לדמויות שיהיו המשמעותיות בחייו ויגדלו אותו, וזאת תוך שמירה על המערכת האחאית. אם תתאפשר, חזרתו של הילד לקהילת המקור עשויה להיות קרדינאלית להתמודדותו המיטיבה עם האסון שחווה.

13

Made with FlippingBook Ebook Creator