מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

צוות המערכת – יו"ר מערכת, מכון חרוב גב' נעמי גוטמן – עורכת ראשית, מכון חרוב גב' יפה ציונית – מכון חרוב נועם תרשיש – אוניברסיטת בר-אילן ד"ר שירלי בן-שלמה – מכון חרוב עו"ד עפרה בן-מאיר – משרד המשפטים עו"ד אושרת שוהם

– משרד הרווחה והשירותים החברתיים גב' שרית צרפתי – המחלקה לשירותים חברתיים, מודיעין עילית גב' מיקי מילר

עיצוב, עריכה והפקה ורדה בן-יוסף עריכת לשון: אלי דייץ' סטודיו עיצוב גרפי ולייאאוט: יבגניה ז'אדן עימוד: דפוס מאור וולך בע"מ הדפסה: Sutterstock צילום על גבי העטיפה:

מכון חרוב 9765418 מכון חרוב, קמפוס הר הצופים, ירושלים כתובת המערכת: 077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il אתר מכון חרוב: nomig@haruv.org.il לתגובות:

נקודת מפגש I 4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online