מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

על פוביה דנטלית

מצב רוח: שינוי חד במצב הרוח, כגון עצב, התכנסות, התקפי • זעם, בכי. התנהגות: הופעת בעיות התנהגות כגון אלימות וחוצפה. • תפקוד לימודי: ירידה בלימודים, קושי להתרכז, היעדרויות • רבות מבית הספר, איחורים. תפקוד חברתי: התבודדות, ניתוק מחברים. • תפקוד כללי: חוסר תיאבון או בולמוס של תיאבון, בעיות • שינה, חזרה לעשיית צרכים במכנסיים ועוד. דברים שהילד אומר: דיבור מוגזם – שאינו תואם את הגיל – • על מין, דיבור על מעשים עם אדם מבוגר שנשמעים לא מתאימים (דיבור על שינה עם אדם מבוגר) ועוד. תזכורת לרופא שמטפל בקטינים בעניין חובת הדיווח: חוק חובת הדיווח קובע כי כל אדם אשר יש לו יסוד סביר לחשוב כי האחראי לקטין ביצע בו עבירה – עבירת מין, התעללות, הזנחה או תקיפה שגרמה חבלה – חייב לדווח על כך לעובד סוציאלי לחוק הנוער או למשטרה. אי-דיווח חושף את האדם שהפר חוק זה לעונש של שלושה חודשי מאסר. חובת דיווח מחמירה יותר מוטלת על אנשי מקצוע שבאים במגע עם ילדים, וזאת כדי לעודד דיווח בקרב מי שיש סיכוי גבוה שיבחינו בסימני ההתעללות: רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי הרווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג, מטפל פרה-רפואי, מנהל או איש צוות במוסד שבו שוהים קטינים. חובת הדיווח של אנשי מקצוע גוברת על החיסיון המקצועי שהם מחויבים לו, אינה מוגבלת בזמן, ועל העובר עליה יוטל עונש של שישה חודשי מאסר. כמו כן מוטלת חובת דיווח מחמירה גם על אחראי לקטין (הכוונה לאחראי שלא ביצע את העבירה), והוא חשוף למעשה לעונש זהה – שישה חודשי מאסר.

I נקודת מפגש 41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online