מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

יזמות חברתית בתחום של ילדים בסיכון

1 רותי גבע

ארגוניים שונים המממשים אותו.

שדה היזמות החברתית הוא תהליך של יצירת מיזמים חדשים (למטרת רווח או שלא למטרות רווח) המספקים פתרונות Dees,( חדשניים לבעיות חברתיות קיימות. על-פי גרגורי דיס ), יזמים חברתיים משמשים סוכני שינוי במגזר החברתי 2001 באמצעים האלה: . אימוץ מטרה ליצירת ערך חברתי בר-קיימא 1 (לא רק ערך פרטי); . חתירה בלתי פוסקת לאיתור וניצול של הזדמנויות שישרתו 2 את אותה מטרה חברתית; . הימצאות בתהליך מתמשך של חדשנות, הסתגלות ולמידה; 3 . התנהגות נועזת שאינה מוגבלת על-ידי משאבים הניתנים 4 להשגה מיידית; . הפגנת חוש אחריות מפותח, הן לתוצאות המיזם והן להשפעה 5 של המיזם על המוטבים. ישנם קווים משותפים רבים בין יזמות עסקית ליזמות חברתית. היזם החברתי הוא סוג של יזם – יזם עם מטרה חברתית. יש שני הבדלים משמעותיים בין יזמות עסקית לחברתית: יזמות חברתית משרתת משימה חברתית או סביבתית ויוצרת ערך שנמדד במונחים של ערך חברתי ולא במונחים כלכליים .)2011 , (אברוצקי ואשכנזי בתוך המושג של יזמות חברתית אפשר לכלול שתי אסכולות מרכזיות: חדשנות חברתית ויזמות עסקית חברתית. . חדשנות חברתית עוסקת בחיפוש פתרון חדשני לבעיה 1 חברתית או סביבתית – פתרון יעיל יותר, אפקטיבי, בר-קיימא או צודק יותר מהפתרונות הקיימים, כזה שמייצר ערך עבור כלל החברה ולא רק עבור הפרט .)Phills, Deiglmeier, & Miler, 2008( . יזמות עסקית חברתית היא פיתוח של ארגונים בעלי מטרות 2 חברתיות, המשתמשים באסטרטגיות עסקיות כדי להשיג )Young, 2012( מטרות אלה מודלים עסקיים ליזמות חברתית ישנם שלושה מבנים ארגוניים מרכזיים שבהם יזמות חברתית מקבלת ביטוי: יזמים חברתיים מקימים עמותה ארגון ללא מטרות רווח: .1 המקדמת חדשנות חברתית ופותרת בעיה חברתית. ארגונים מסוג זה תלויים במימון פילנתרופי ובשותפויות עם המגזר הציבורי והפרטי. . ארגון ללא מטרות רווח עם מנגנון הכנסה עצמית: 2 יזמים חברתיים מקימים ארגון ללא מטרות רווח בעל מודל עסקי המסתמך, בין השאר, על מכירת שירותים ומוצרים.

מהי יזמות חברתית? בעבודתה כמטפלת משפחתית מוסמכת ועובדת סוציאלית הבינה תמי את הצורך לצמצם הוצאת ילדים בגיל הרך מהבית עקב התעללות או הזנחה על-ידי הוריהם. היא החליטה להקים את מיזם "תקוה" המציע אבחון וטיפול קצר מועד בפוסט טראומה של ההורים, שהוא אחד הגורמים הנפוצים ביותר להתעללות בילדים. שי ואמִתי, המתמחים בטיפול בפגיעות מיניות, הבינו את חשיבות המרחב הפיזי בסיכון ילדים ונוער והחליטו לפתח את מיזם "פריטקט" המסייע למסגרות חינוכיות לייצר מסגרת מוגנת ובטוחה לתלמידים. מתוך הבנה עמוקה של החסמים הייחודים בחברה החרדית החליטו אסתי, מנחה ומרצה בנושא הורות ופגיעות מיניות, וריקי, יועצת ארגונית להקים את מיזם "בסוד שיח" המפתח שיח מותאם תרבותית ובליווי רב על מיניות בחברה החרדית, כדי ליצור לילדים סביבה בטוחה ומוגנת מפגיעות מיניות. אלו הן כמה דוגמאות של מיזמים חברתיים שסיימו את המחזור הראשון של "אחד מחמישה – חממה ליוזמות למניעת התעללות והזנחת ילדים". והמיזמים שהיא מצמיחה הם רק "אחד מחמישה" חממת דוגמה אחת לפריחה של יוזמות חברתיות בישראל. ישראל עומדת בחוד החנית של עולם היזמות, ובשנים האחרונות אנו עדים להשקעה הולכת וגדלה ביזמות חברתית, תחום הצומח במהירות ומושך אליו תשומת לב רבה מהמגזר הפרטי, החברתי והציבורי. היום כבר קשה להתעלם מהמונח "יזמות חברתית". הוא מופיע לעיתים קרובות בתקשורת, נפוץ בקמפוסים של אוניברסיטאות מובילות, מוזכר על-ידי אישי ציבור והפך להיות חלק מהאסטרטגיה של ארגונים בולטים במגזר השלישי. לצד הפופולריות הגואה של תחום היזמות החברתית, יש אי בהירות בנוגע להגדרתו, ואנשים מעניקים לו פרשנויות שונות. יש המקשרים יזמות חברתית רק עם ארגונים ללא מטרות רווח שמפתחים מיזמים עסקיים להכנסה עצמית. אחרים משתמשים במונח כדי לתאר כל מיזם אשר מקים ארגון חברתי, ויש שמתייחסים לעסקים המטמיעים בתוכם פרקטיקות של אחריות חברתית. אז מהי בעצם יזמות חברתית? כדי לענות על שאלה זו, אפתח בהגדרת המונח "יזמות חברתית" ובתיאור מודלים

מנהלת את "אחד מחמישה – חממה ליוזמות למניעת התעללות והזנחת ילדים", תוכנית של המיזם למניעת התעללות בילדים (מהל"ב), מכון חרוב. 1

I נקודת מפגש 43

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online