מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

יזמות חברתית בתחום של ילדים בסיכון

בוגרי המחזור הראשון של החממה " אחד מחמישה"

מנגנוני תמיכה במיזמים חברתיים בישראל

בישראל יש מנגנוני תמיכה מאורגנים ליזמות חברתית, המתמקדים בסיוע עסקי, סיוע במימון וסיוע במנטורינג:

.Social Finance Israel- , קרן דואליס ו IVN קרנות השקעות חברתיות: קרן • החממה לעסקים חברתיים, 360 , , הכוורת, מינגה Presentense : תוכניות לקידום יזמות חברתית • אחד מחמישה – חממה ליוזמות למניעת התעללות והזנחת ילדים, טופז, נובה. ,MindCET, Tech for Good 8200 תוכניות לקידום יזמות טכנולוגית חברתית: התוכנית החברתית של • .Social Tech Lab .HUB TLV , קהילות לקידום יזמים חברתיים: אשוקה ישראל •

מקורות

– מיפוי 2011 יזמות חברתית בישראל .)2011( ' אברוצקי, ג' ואשכנזי, א עמותת נובה, מרץ. מתוך וכיוונים להמשך. http://www.goodvision.co.il/images/File/Nova%20Case%20 Study.pdf Dees, G. (2001). The meaning of "social entrepreneurship". Duke Innovation & Entrepreneurship , May 30. Available from https://entrepreneurship.duke.edu/news-item/the-meaning- of-social-entrepreneurship/

Phills, J. A., Deiglmeier, K., & Miler, D. T. (2008). Rediscovering social innovation. Stanford Social Innovation Review , Fall 2008. Available from https://ssir.org/articles/entry/rediscovering_ social_innovation Young, D. R. (2012). The state of theory and research on social enterprises. In B. Gidron, & Y. Hasenfeld (Eds.), Social enterprises . Palgrave Macmillan, London.''

I נקודת מפגש 45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online