מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

מפגש חרוב

מרפאת הריפוי בעיסוק בקמפוס חרוב לילדים פיתוח תת-התמחות בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה

צילום: דרור סיתהכל

2 ועפרה בן מאיר 1 סתיו דקל עמיר

השלכות מרחיקות לכת על התפתחות הילדים, ואם ברקע ישנו קושי התפתחותי מולד הרי שגם הוא תורם להיווצרותם של פערים בהתפתחות. ילדים נפגעי התעללות והזנחה מאופיינים בדרך כלל בקשיים ממשיים בוויסות עצמי, אשר פוגעים בתפקודם במגוון תחומי החיים. קשיי הוויסות כוללים קשיים בוויסות רגשי, בוויסות קוגניטיבי (תפקודי ניהול) ובוויסות חושי. קושי בוויסות חושי הוא קושי לווסת את העוצמה, האינטנסיביות ואופי התגובה ההתנהגותית לגרייה חושית באופן המותאם לדרישות הפעילות והסביבה. שכיחות ההפרעה בוויסות החושי באוכלוסייה , ואילו בקרב 16.5%- ל 5% הכללית של ילדים אלה נעה בין ילדים אשר חוו טראומה מורכבת – השכיחות גבוהה בהרבה. מעבר לשכיחות הגבוהה, אפשר לראות באוכלוסייה זו עוצמת תגובות חזקה מאוד בתגובה לגרייה חושית מחד גיסא, וצורך בגרייה חושית עוצמתית מאידך גיסא. כאשר הצורך בגרייה חושית לא נענה, הוא מתבטא בחוסר שקט או בגרייה עצמית לא מותאמת – עד כדי סיכון הילד והפרעה לסביבתו. מרפאות בעיסוק נשענות בעבודתן על גופי ידע ייחודיים שמספקים בסיס להתערבות באוכלוסייה המתמודדת עם קשיים תפקודיים בכלל, ובפרט עם הפרעת ויסות חושי, ומאפשרים

המקום הייחודי של ריפוי בעיסוק בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה רבים מהילדים המגיעים לטיפולן של מרפאות בעיסוק הם ילדים עם מוגבלות. הנתונים מצביעים על כך שהם נפגעים בשיעורים גבוהים בהרבה מהאוכלוסייה שאינה עם מוגבלות. כך למשל, בישראל, יותר מרבע מהדיווחים לעו"ס לחוק היו מקרים של 2016 הנוער על רקע התעללות והזנחה בשנת ילדים עם צרכים מיוחדים. נוסף על כך, ילדים שחוו התעללות והזנחה חווים לעיתים קרובות הזנחה סביבתית אשר גורמת לעיכוב בהתפתחותם. עצם הטראומה המתמשכת אף היא בעלת

סתיו דקל עמיר היא אחראית תחום ריפוי בעיסוק בקמפוס חרוב לילדים ודוקטורנטית בבית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית והדסה. 1 עו"ד עפרה בן מאיר היא מנהלת קמפוס חרוב לילדים ורכזת תוכניות חוק ומשפט במכון חרוב. 2

נקודת מפגש I 60

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online