מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

מרפאת הריפוי בעיסוק בקמפוס חרוב לילדים I מפגש חרוב

אחרת – לעיתים קרובות אנשי מקצוע שאינם מרפאים בעיסוק הפוגשים ילדים נפגעי התעללות והזנחה אינם מכירים את מסגרת ההתערבות הרחבה של מרפאות בעיסוק, ואת האופן שילדים אלו יכולים להיתרם מריפוי בעיסוק, ועל כן הם אינם יודעים להפנותם לקבלת שירות זה. על רקע זה נבנתה בקמפוס חרוב לילדים מרפאת ריפוי בעיסוק המציעה מודל טיפולי חדש. מרפאת הריפוי בעיסוק בקמפוס חרוב לילדים קמפוס חרוב לילדים הוא פרויקט ייחודי וחדשני המרכז מגוון רחב של שירותים לילדים נפגעי התעללות והזנחה תחת קורת גג אחת. המיזם מעודד ומקדם שיתופי פעולה בין שירותים רב-תחומיים לילדים אלו: שירותים קליניים וטיפוליים; סנגור קהילתי; הכשרה מקצועית לרופאי ילדים, לפסיכיאטרים, לפסיכולוגים, לעורכי דין, לעובדים סוציאליים, למרפאים בעיסוק ולקלינאים אחרים; מרכז למחקר מדעי ועוד. הסינרגיה שנוצרת על-ידי השירותים השונים של הקמפוס הפועלים יחד מגדילה את תרומתם של כלל השותפים, כך שהשלם גדול מסך חלקיו. כדי לממש את החזון ולהקים מסגרת שירותים הוליסטית, נפתח בקמפוס מערך מרפאות בחסות בית החולים הדסה הר הצופים. קרבתו של הקמפוס לאוניברסיטה ולמרכז הרפואי הדסה מאפשרת לשפר ולהנגיש את השירותים הרפואיים, ולספק

להן לעזור לילד להשתתף באופן פעיל בפעילויות ובעיסוקים שהם חשובים ומשמעותיים עבורו. לכן טיפול בריפוי בעיסוק חשוב ומשמעותי עבור ילדים נפגעי התעללות והזנחה, שכן בכוחו להשפיע במידה רבה על תפקודם ועל איכות חייהם. אם כן ההתערבות בריפוי בעיסוק בקרב ילדים עם טראומה מורכבת פונה להשלכות הנרחבות של ההפרעה על התפקוד במגוון תחומי החיים. התערבות זו היא ממוקדת עיסוק, ממוקדת לקוח ומשפחה ומתייחסת לקשיי הוויסות של הילדים האלה. האמצעים לשיפור התפקוד כוללים קשר טיפולי עם הילד והוריו, שיפור מיומנויות התפתחותיות והקניית אסטרטגיות וכן התאמת הסביבה. השירותים הקיימים היום ילדים נפגעי התעללות והזנחה מגיעים לעיתים לטיפול בריפוי בעיסוק במכונים להתפתחות הילד, או במסגרות החינוך המיוחד, על רקע קשיים תפקודיים הנובעים מעיכוב התפתחותי או מהפרעה התפתחותית סומטית. עם זאת, אין היום הנחיות ייחודיות או הכשרה מותאמת בריפוי בעיסוק לטיפול ממוקד טראומה באוכלוסייה זו, שמאפייניה ייחודיים. נוסף על כך, בקרב מרפאות בעיסוק חסרה מודעות להשלכות של טראומה על התפתחות הילד וחסרה הבנה לכך שיש מצבים שבהם הקשיים התפקודיים הם על רקע טראומה. מנקודת מבט

מהו ריפוי בעיסוק? ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי, שיקומי, חינוכי הנמנה עם מקצועות הבריאות. המטרה המרכזית בהתערבות בריפוי בעיסוק היא לאפשר לאדם השתתפות פעילה בפעילויות ובעיסוקים שהם חשובים ומשמעותיים עבורו. התמקדות זו נובעת מהתפיסה שלפיה השתתפות בעיסוקים בחיי היומיום מקדמת בריאות, רווחה ואיכות חיים. אחת מאוכלוסיות היעד לטיפול בריפוי בעיסוק היא ילדים המופנים לטיפול עקב קשיים בהשתתפות בחיי היומיום. קשיים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי בקושי או בהימנעות מביצוע של פעילויות, באיכות ביצוע לקויה או בביצוע איטי, בחוסר יוזמה או מוטיבציה, בחוסר עצמאות בביצוע, או בהשתתפות במגוון צר של פעילויות. הגורמים לקושי יכולים להיות שונים, לרבות ליקויים מוטוריים, קוגניטיביים-תפיסתיים, חושיים ותקשורתיים. העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק כוללת תהליך הערכה שבמסגרתו נאסף מידע על התפקוד של הילד בסביבות השונות (בית, מסגרת לימודית, מסגרות קהילתיות שונות) ובתחומי העיסוק השונים (פעילויות יומיומיות, שינה, משחק, למידה, פנאי, והשתתפות חברתית). כמו כן נאסף מידע על השגרות וההרגלים של הילד ומשפחתו. נוסף על כך נערך בירור מעמיק של גורמים באדם, בסביבה ובדרישות הפעילות אשר יכולים להסביר את הקשיים התפקודיים. בשלב הבא נקבעות מטרות טיפול ונבנית תוכנית התערבות שיכולה לכלול כמה ערוצים, בהתאמה לקשיי הילד, כגון אסטרטגיות של שיפור; עבודה על שינוי גורמי אדם, למשל רכישת מיומנויות מוטוריות, או של התאמה ופיצוי; שינוי בסביבה או בדרישות הפעילות – למשל שימוש בלוח זמנים יומי כדי להגביר תחושת שליטה, להפחית רמות חרדה ולאפשר מעבר בין פעילויות ללא התפרצות.

I נקודת מפגש 61

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online