מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 16

ילדים בשוליים

1 אירית פיינגולד

האיתור ) קיבלתי 2017/18( במהלך ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח 2 טלפון מודאג מסלאם, מנהלת באחת ממועדוניות יוניטף בדרום תל אביב: "רשמתי עכשיו ילד חדש למועדונית... אבל נדמה שמשהו לא בסדר... הוא לא כמו שאר הילדים". סלאם עצמה, כרוב ההורים במועדונית יוניטף, היא מבקשת מקלט מאריתראה. סלאם הביעה דאגתה על סמך היכרותה עם הקהילה וילדיה, ועל סמך אינטואיציה שפיתחה במהלך שלוש שנות עבודתה עם העמותה שבה שילבה לא פעם במועדונית, מכורח המציאות, ילדים מהחינוך המיוחד או ילדים שהושמו במהלך השנה במסגרות מיוחדות. למרות חששותיה, היא רתמה את צוות המועדונית והעמותה למסע בן כמעט שנה שבמהלכו למדנו להכיר את הילד ומשפחתו, לזהות חוזקות ולהתגבר על קשיים ומכשולים כדי למצות את זכותו של א' – ככל ילד – לחינוך וטיפול ראוי ומותאם. א' הגיע לשנתו הראשונה בגן העירייה בתל אביב ובמועדונית יוניטף בהיותו בן חמש וחצי. מגיל שלושה חודשים עבר א' שונים, ולא שהה יותר משנה אף באחד 3 בין "מחסני ילדים" מהם. ילדים כמו א', חסרי מעמד עם צרכים מיוחדים, נתונים למעשה תחת תקרת זכוכית כפולה. הדבר נובע ממיקומם בשוליים, בשילוב עם המענה הדל והמסַכֵּן של ה"בייביסיטר", שמגביר את הסיכון להזנחה ולפגיעה ממשית בילדים. כשא' הגיע למועדונית יוניטף, אוצר המילים שלו הכיל פחות מעשר מילים, ורק לאחר כחצי שנה הצליח להתפנות בשירותים אירית פיינגולד היא רכזת תחום צרכים מיוחדים ביוניטף, בוגרת 1 תואר ראשון בחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי ובתוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. יוניטף הוא ארגון המסייע לנשים מהקהילות הזרות בדרום תל אביב להפעיל 2 מסגרות חינוך עבור ילדי הקהילה, בתמיכה וליווי של צוות עמותת הקרן למעורבות חברתית. השותפות מאפשרת למנהלות המעונות, המשפחתונים והמועדוניות לקבל הדרכה פדגוגית וליווי סוציאלי כדי להפעיל מסגרות מנהלות יוניטף נותנות מענה ליותר 40- חינוך בסטנדרטים גבוהים. כ ילדים חסרי מעמד בשכונות דרום תל אביב. רובם הגדול של 1,000- מ הילדים הם ילדים להורים שהגיעו מאריתראה לישראל כמבקשי מקלט לאחר רדיפות השלטון ומסעות רוויי סכנות דרך מחנות העינויים בסיני. "מחסני הילדים" או "בייביסיטרים" מופעלים בעיקר בדרום תל אביב 3 באופן פיראטי על-ידי נשים לא מוסמכות מהקהילה, המבקשות להעניק

Shutterstock

I נקודת מפגש 35

Made with FlippingBook Learn more on our blog