מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 17

שער כתב העת1
תוכן עניינים מורחב5
דבר העורכות6
"אלו החיים שלנו" - שיתוף ילדים במצבי סיכון - למה זה חשוב ולמה זה לא פשוט ?8
שיח עם ילדים - מיתוסים ומציאות12
ילדים נפגעי עבירות מין על דוכן העדים - הקשר בין העדה בבית המשפט להסתגלות פסיכולוגית לאחר המשפט16
חורבן הבית והנפש - אחאות בצל גילוי עריות18
אימהות-ילדות - אימהות צעירות בסיכון והטיפול בהן22
אומנת חירום בישראל26
"סמי האונס" -מאפייני פגיעות מיניות בהשפעתם30
התערבות במקרים של פגיעות מיניות בין אחאים - השוואה בין נקודות המבט של צוות מרכז ההגנה בירושלים ושל צוות מרכז ההגנה בפנסילבניה36
לחיות בסוד - הסיכון לפגיעות בקרב נוער להט"בי40
על השלב שבו נקבעת יריעת המחלוקת במשפט ועל סיוע לעדותו של ילד סקירה של פסק דין נחמני44
להישיר מבט אל תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם - הכנס הבין-לאומי השני של שלוחת מכון חרוב בארצות הברית באוניברסיטת אוקלהומה שבטולסה48
בית היתומות של ברתה פפנהיים - ביקור משלחת הסטודנטים בפרנקפורט במסגרת הקורס על התעללות בילדים בפרספקטיבה משווה50
בניית יחסי אמון עם ילדים וצעירים בסיכון לניצול מיני - האתגר של אנשי המקצוע52

Made with FlippingBook HTML5