מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 20 - ספטמבר 2020

שער כתב העת1
תוכן עניינים מורחב5
דבר העורכות6
המגפה ואני | מרב סבן8
השפעות משבר הקורונה על ילדים ובני נוער בסיכון | ד"ר טל ארזי ויעל סבג10
ילדים כן נפגעים מקורונה | מה אפשר ללמוד מהאתגרים שזימן משבר הקורונה לילדים ונוער בסיכון | עו"ד ורד וינדמן ועו"ד מיכל גולד16
ילדים ובני נוער בישראל | תפיסות ותחושות בנוגע לנגיף קורונה ולחייהם האישיים | שגית ברוק וחמוטל פרקש22
איך אפשר להגן על ילדים כשלא רואים אותם? | פרופ' כרמית כץ26
קורונה בראי המוגבלות | ילדים ובני נוער עם מוגבלות והשירותים המטפלים בהם - התמודדות | איה רוט30
הנגיף הטוב והנגיף הרע | יומן מחשבות טיפוליות בימי קורונה | גיא עינת34
היה היה נגיף ששינה את העולם שהכירו כולם... | טיפול במשחק דרך המסך | ד"ר שירלי בן שלמה39
מנטליזציה בימי קורונה | ד"ר דנה לסרי42
הערכה פסיכולוגית ראשונית (הערכת המצב המנטלי) | יועד ג'נאדרי חכים48
טאבו | ראיונות חקירה של ילדים נפגעים מינית בחברה הערבית המוסלמית — מאפיינים ואתגרים | ד"ר חנין מורדי52
קהילה על ספת הטיפול | תהליכי משבר ושינוי בקהילות חרדיות | ד"ר יהונתן פיאמנטה56
טיפולים במונו, משחקים בסטריאו? | טיפול במשחק בילדים בתקופת קורונה | אריאל בן אהרון60
"את יכולה להתקשר אחר כך? אני באמצע פרק" | טיפול מרחוק בילדים בסיכון | חמוטל ארבל64
מרכזי ההגנה — אתגרים ותובנות מימי קורונה | שלי סלומון אברמסון וליאת ספיר68
מוקד 105 וילדים ברשת בזמן קורונה | אילן אביטן, שפי מנגדי ויעל לבנה-יעקובסון72

Made with FlippingBook flipbook maker