מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 22 - ינואר 2022

תוכנית התיאום ההורי ויעילותה בהוצאת ילדים מן העימות בין הורים בגירושין

iStock

2 יואה שורק, 1 זהר שרביט, 4 איריס בז'רנו 3 עידית הוניגמן, 5 ושרית ויזל

בילדיהם. הורים הנתונים בעימות כזה מתקשים מאוד לקיים את התוכנית ההורית שנקבעה במערכת המשפט, והם עושים שימוש תדיר בזירה המשפטית ובסמכויות העו"ס לעניין סדרי דין לפתרון חילוקי הדעות ביניהם. למשבר מתמשך זה ישנן השלכות שליליות על התפקוד ההורי ועל מצבם של הילדים. הורים אלה נוטים לחשוף את ילדיהם לעימות המתמשך ביניהם, ולעיתים אף לאלימות נפשית או פיזית של הורה אחד כלפי ההורה האחר. לעיתים קרובות הילדים משמשים כלי לניגוח ההורים זה בזה, והם נתונים להסתה מתמשכת נגד ההורה האחר. הספרות מראה בבירור שחשיפה לעימות בין ההורים ומעורבות בו הם גורמי סיכון להסתגלותם הפסיכולוגית של הילדים ולהתפתחותם התקינה. כך למשל, נמצא כי ילדים שנחשפו לעימות הורי בעצימות גבוהה הביעו שביעות רצון נמוכה יותר מחייהם, היו פחות בטוחים בעצמם וביטאו יותר עצב ופסימיות בנוגע למה שעשוי לקרות להם

רקע תהליך הגירושין של הורים הנתונים בעימות בעצימות גבוהה הוא לרוב ממושך, והוא מאופיין ברמות גבוהות של כעס, עוינות, חוסר אמון בין ההורים וקושי מתמשך בתקשורת בנוגע לטיפול

, היא חוקרת בצוות שילוב חברתי במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. MSW , זהר שרביט 1 ד"ר יואה שורק היא חוקרת מומחית בכירה, ראש צוות ילדים ונוער במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 2 , מכשירה ומדריכה מתאמים הוריים ומטפלים זוגיים ומשפחתיים. היא אמונה על התאמת התוכנית לישראל ועל הובלת תוכניות MSW , עידית הוניגמן 3 ההכשרה למתאמים והדרכתם השוטפת. , היא מנהלת תחום פ"א – משפחות במשבר, פרידה וגירושין, אגף בכיר משפחות, ילדים ונוער בקהילה במשרד הרווחה MSW , איריס בז'רנו 4 והביטחון החברתי. , היא ראש תחום משפחה בג'וינט-ישראל אשלים. MSW , שרית ויזל 5

נקודת מפגש I 74

Made with FlippingBook - Online catalogs