מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

92149 ירושלים 38 , קרן היסוד מכון חרוב 077-5150304 , פקס 077-5150302 ' טל www . haruv . org . il nomig@haruv . org . il

Made with FlippingBook - Online magazine maker