מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

1 מפגש בשטח

תקשוב וייעוץ: הילכו השניים יחד? על חדר ייעוץ מקוון שמפעיל משרד החינוך יפעת זץ*

שימושיים; עלוני מידע ייעוציים ומידע על מקורות תמיכה וסיוע בתוך בית הספר ומחוצה לו. מעבר לפרסום תכנים מקצועיים, אמצעי המייצג תקשורת חד- כיוונית, אפשר להשתמש בחדר הייעוץ תקשורת המקוון גם - ובעיקר - ליצירת . דו-כיוונית עם תלמידי בית הספר אחד התחומים הבולטים שהיועצת הבית ספרית אמונה עליו ושהאתר עוסק בו . תחום זה פותח מתוך "כישורי חיים" הוא ההבנה וההכרה שבית הספר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני של התלמידים, אלא גם לפיתוחם הרגשי, החברתי והערכי. מטרת התכנית - לצייד את התלמידים בכלים ובכישורים שיסייעו להם להתמודד עם מצבים שונים בחיי היומיום על הרצף שבין התפתחות נורמטיבית ועד התנהגויות סיכון. זה נעשה באמצעות ניהול שיח רגשי עם מבוגר משמעותי. חדר הייעוץ ערוץ המקוון מאפשר ליועצת לפתוח , לקיים שיח וירטואלי תקשורת נוסף עם התלמידים, לעסוק בתחום המניעה ולהרחיב היבט מקצועי זה בעבודתה. לרשותה של היועצת עומד מגוון של כלים ליצירת תקשורת מקוונת דו-כיוונית עם התלמידים: פורום זה מאפשר קבוצות דיון: .1 לתלמידים לשתף את הקבוצה במחשבות, ברגשות ובמסרים שחשוב להם להעביר בהמשך לנושא שכבר

על שפה, נורמות התנהגות וערכים שונים. מרחב זה מזמן לפתחם של בני הנוער, ההורים ואנשי החינוך התנסויות חדשות ומרתקות, אך גם דילמות וקשיים הקשורים במישרין ובעקיפין לעולם הטכנולוגי הסובב אותנו. מאחר שהרשת היא חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו, ראוי שגם אנחנו, אנשי החינוך והטיפול, ננצל מדיום זה לשימוש מקצועי. בעזרתו נוכל ליצור תקשורת יעילה עם הילדים ובני הנוער, לסייע ולתת מענה, ואף להקנות להם כלים וכישורים להתמודדות בזירה זו, כבזירות אחרות בחיים. אחת הדרכים למימוש מטרות אלו היא . כיום לכל בית חדר ייעוץ מקוון הקמת ספר יש אתר ובו מידע מגוון בתחומי הלימוד, מידע על פעילויות חברתיות ואירועים צפויים, תמונות מחיי היומיום בבית הספר ועוד. חדר ייעוץ מקוון פעיל ונגיש, שהוא חלק מהאתר הבית ספרי, מאפשר ליועצת החינוכית להיות דמות משמעותית במרחב הווירטואלי, ולקיים קשר דומה לזה המתקיים במרחב הפיזי הבית ספרי. מרחב וירטואלי אף יכול לפתוח עבורה אפשרויות חדשות לעבודה עם קהלי יעד מגוונים. חדר ייעוץ מקוון כולל מגוון תכנים מקצועיים: מידע על שעות קבלה ודרכי התקשרות עם היועצת החינוכית; מידע להורים, לתלמידים ולמורים על אתרים

לפתוח עוד ערוץ יפעת זץ: תקשורת עם התלמידים.

בעשורים האחרונים אנו נתונים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים - המהפכה הדיגיטלית. השפעתה עצומה על מכלול תחומי חיינו - על התרבות במשמעותה הרחבה, על תהליכים פוליטיים ומדיניים, כלכליים, פיננסים ומסחריים, על המחקר, על המדע ועל ההתנהגות האנושית הגלובלית, הלאומית . 1 והאישית אחד הסממנים הבולטים ביותר של המהפכה הדיגיטלית הוא רשת האינטרנט, שכיום היא חלק בלתי נפרד מחיינו. כולנו העושים "אזרחים דיגיטליים" הפכנו ל ברשת שימוש במגוון היבטים של חיינו: עבודה, למידה ופנאי. עבור הילדים ובני הנוער, מדובר בהמשך הטבעי של הקשרים החברתיים המתקיימים פנים אל פנים. גם הקשרים ברשת מבוססים

יפעת זץ היא מדריכת שפ"י ארצית בתחום תקשוב וכישורי חיים ויועצת חינוכית. * . מכון מופ"ת. ייעוץ חינוכי - מקצוע מחפש זהות ). הייעוץ החינוכי בעולם האינטרנט. בתוך: 2014( ' ארהרד, ר 1

35

Made with FlippingBook flipbook maker