מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 7

מהנעשה בחרוב

ילדים בסיכון בפרספקטיבה בין-לאומית: קורס משותף לאוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת אוקלהומה נטע רסנר

במסגרת ביקור המשלחת מאוקלהומה בישראל סיירו המשתתפים במרכז חירום "שוסטרמן", במרכז ההגנה "בית לין" בתל השומר, בלשכת הרווחה בצפון ירושלים המספקת שירות לאוכלוסיה החרדית ובפנימיית "בני ברית". המשתתפים שמעו הרצאות ממיטב המרצים בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. ההרצאות עסקו בנושאים מגוונים של טיפול ומדיניות וחשפו את המשתתפים לסוגיות המיוחדות לישראל במתן שירותי רווחה אישיים. בין המדינות יש ההבדל מהותי בנוגע להשמה חוץ-ביתית. בישראל הוצאה מהבית לפנימייה היא דרך פעולה שכיחה, ואילו בארצות הברית בכלל ובאוקלהומה בפרט פנימייה היא מוצא אחרון, והיא מיועדת בעיקר לילדים עם בעיות התנהגות קשות. ההעדפה המקובלת היא הוצאה מן הבית למשפחה אומנת, עם שאיפה לאימוץ הילד. הסיבות להבדל מגוונות, בין היתר - האתוס ההיסטורי- הישראלי רואה את החינוך הפנימייתי בחיוב, ללא סטיגמה שלילית. במשך הביקור הייתה תחושה ברורה של התעניינות, הן בנושא עצמו והן באופן המיוחד שבו אנו בישראל מטפלים בילדים בסיכון להתעללות והזנחה.

מדברי הסיכום של הסטודנטים וחברי הסגל שליוו אותם נראה שהחוויה הייתה יוצאת דופן. כמה מהם אף השתמשו . ניכר כי נושאים life changing במושג אחדים היו מרתקים במיוחד: העבודה עם אוכלוסיות מיוחדות כגון האוכלוסייה החרדית והתאמת ההתערבות לאוכלוסייה, עבודה עם הורים וילדים יחד, ועבודה טיפולית מעמיקה במרכזי החירום ובמסגרות ארוכות הטווח. לאחר חזרתה של המשלחת לאוקלהומה התקיימה שיחת ועידה בין שתי קבוצות הסטודנטים (מישראל ומאוקלהומה) לסיכום רפלקסיבי של השבוע המיוחד הזה. חלקו השני של הקורס יתקיים באוקטובר . המשלחת הישראלית, בליווי פרופ׳ 2014 ענת זעירא, תצא לתור את אוקלהומה. הסטודנטים מהאוניברסיטה העברית יפגשו שוב את עמיתיהם מטולסה, ישמעו יחד הרצאות על נושאים המיוחדים למערכת רווחת הילד באוקלהומה ובארצות הברית ויבקרו בשירותים המיוחדים לילדים בסיכון. חברי הקבוצה הישראלית נרגשים מאוד לקראת הנסיעה הצפויה והאפשרות להשתתף בקורס חווייתי, מחדש ורלוונטי לתחום של ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה.

שיתוף פעולה בין מכון חרוב ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית לבין בית- הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ) Tulsa אוקלהומה קמפוס טולסה ( הניב קורס משותף בנושא ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה. מטרת הקורס, המתקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן שוסטרמן, לחשוף סטודנטים לידע העדכני ביותר בתחום - בתאוריה ובפרקטיקה כאחד. בקורס משתתפים עשרים סטודנטים לתואר שני בעבודה סוציאלית העוסקים בתחום של ילדים בסיכון וילדים נפגעי התעללות והזנחה, משני המוסדות, והוא מתקיים בשני חלקים: חלקו הראשון , ובמסגרתו 2014 התקיים בישראל במאי ביקרה בישראל קבוצת סטודנטים מארצות הברית; חלקו השני יתקיים בטולסה שבאוקלהומה. 2014 באוקטובר משך כל חלק שבוע ימים, והוא כולל סדרת הרצאות וביקורים בשירותים שונים המיועדים לילדים בסיכון. כל הסטודנטים בקורס משתתפים בכל הפעילויות בשתי המדינות. בחלקו הראשון של הקורס נרקם בין המשתתפים קשר שנמשך ואף העמיק בעזרת הרשתות החברתיות.

42

Made with FlippingBook flipbook maker