חרוב מהשטח - גיליון מספר 3 - ינואר 2024

ראינו חשיבות רבה במתן הכשרות לכלל אנשי המקצוע שיפגשו את הילדים ומשפחותיהם. מדובר בהליך למידה מתמשך ומעמיק, שיתבצע תוך כדי תנועה וניתוח הצרכים בשטח

אחרי שחשבנו על גורלם בכל נשימה ופעימת לב שלנו, אך טבעי שכולנו נרצה להיות מעורבים ומעורים בפרטי חזרתם ובהתאקלמות שלהם בחייהם החדשים. זו עומדת להיות התאקלמות קשה ואכזרית, והציווי המוסרי שלנו הוא לשים לב לילדים, לזכור כי אנשים הם, ולאפשר להם להתפנות למשימות ההסתגלותיות הקשות שהם צריכים לבצע. אחד האלמנטים הקשים בטראומה הוא אובדן השליטה. לפיכך, עיקרון הטיפול המרכזי הוא החזרת השליטה לחייו של הקורבן כעת, נותר לנו לקוות ולייחל כי יישום המתווה ייעשה באופן הטוב ביותר, ושלעולם, אף אחד, בשום מקום, לא יזדקק לו בשנית!

אך בכך לא תמה המלאכה! המדריך נעצר בחצי השנה הראשונה כי להבנתנו אין לנו אפשרות אמיתית לצפות את כלל המופעים הטראומטיים ואת מכלול הצרכים של הילד ומשפחתו. בחצי השנה הראשונה חובה עלינו, אנשי המקצוע, ללמוד את השטח, להתאים לכל ילד וילדה מעטפת אישית ככל הניתן ולבנות את התורה הטיפולית להמשך, שלצערנו צפוי להיות ארוך שנים. אחד האלמנטים הקשים בטראומה הוא אובדן השליטה. לפיכך, עיקרון הטיפול המרכזי הוא החזרת השליטה לחייו של הקורבן. עיקרון זה עמד לנגד עינינו בעת כתיבת המתווה. אומנם האינסטינקט הבסיסי של כולנו, אנשי מקצוע ואזרחים, הוא לחבק את הילדים ולגונן עליהם. אך בתוך המרחב הזה חובה עלינו לייצר לילדים מרחב בחירה ואוטונומיה, באופן אשר יחזיר להם את תחושת המסוגלות והשליטה על חייהם. הבנה זו אף תחייב אותנו כחברה – אנשי המקצוע, אנשי תקשורת ואזרחים, מודאגים וסקרנים – חובה עלינו כולנו לכבד את פרטיותם של הילדים.

12

Made with FlippingBook - Online catalogs