חרוב מהשטח - גיליון מספר 3 - ינואר 2024

צוות המערכת

– יו"ר המערכת, מכון חרוב סיגל כנפו – מכון חרוב ליאת בן הרוש

עיצוב, עריכה והפקה:

– ניר קידר תמונת השער – שריי ישראל דייץ' עריכת לשון – סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי – סטודיו יוסי קווטינסקי עימוד דיגיטלי

- איתן הימן, קיבוץ סעד תמונות ביקור בית

מכון חרוב

9765418 – מכון חרוב, קמפוס הר הצופים, ירושלים כתובת המערכת 077-5150300 – טל' www.haruv.org.il – אתר המכון sigalk@haruv.org.il – לתגובות והצעות

2

Made with FlippingBook - Online catalogs