חרוב מהשטח - גיליון מספר 3 - ינואר 2024

מבקש לחזק את הקשר בין אנשי שטח שונים בארץ, לבין אנשי טיפול "חרוב מהשטח" מגזין ואקדמיה ולהיפך, הפועלים בתחום מניעה, זיהוי, איתור וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. מטרת המגזין היא הגברת ההיכרות עם הפנים שמאחורי העבודה בשטח, עם מקומות שבהם נעשית עבודה משמעותית, עם מחקרים ו/או גישות טיפול חדשות ועוד.

אנו תקווה שהמגזין "חרוב מהשטח" יהיה צעד ראשון בבניית גשר רחב ומשמעותי לחיבור ושיח בין כלל הגורמים העובדים למען ילדים נפגעי ההתעללות והזנחה.

9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים מכון חרוב, 077-5150304 פקס | 077-5150300 ’ טל — www.haruv.org.il https://www.facebook.com/haruvinstitute/

Made with FlippingBook - Online catalogs