הערכת תפקוד משפחתי לפי מודל הסירקומפלקס

תפקוד המשפחה

לכידות / הסתגלות

5

Made with FlippingBook - Share PDF online