הערכת תפקוד משפחתי לפי מודל הסירקומפלקס

לכידות

UNBALANCED

BALANCED LEVELS

UNBALANCED

SOMEWHAT CONNECTED

VERY CONNECTED

DISENGAGED

CONNECTED

ENMESHED

CHAOTIC UNBALANCED UNBALANCED BALANCED LEVELS VERY FLEXIBLE FLEXIBLE SOMEWHAT FLEXIBLE

גמישות / הסתגלות

RIGID

BALANCED

MID-RANGE

UNBALANCED

7

Made with FlippingBook - Share PDF online