בחבל מודיעין - ספטמבר 2014

עלון המועצה האיזורית חבל מודיעין גליון מס. 511 ספטמבר 4102 מודיעין בחבל

לתושבי חבל מודיעין שנה טובה,

י"ב פעם ראשונה בשער: שכבת י"ב ראשונה החלה לימודיה בבית הספר השש-שנתי נחשון

מתוקה ורגועה

פרויקט ראש השנה: הבישולים # הכל על שנת השמיטה טיפים של דיאטנית # של רות בן-אבי

וגם: ארוחת הבוקר הטובה לפני בית הספר ׀ הכל על שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך ׀ נפרדים מרחל סירור ז"ל ׀ תכירו: נשים ועסקים ׀ ועוד

•ƒ‡‡’ ƒŽ˜ƒ~ ƒ—’…

‚‡”•‡Š’~‚ ˜~ ƒ‡–ƒ‚

‡Š— ‚–‡…‚

מ ועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי ʮ ʯʩʲʩʣʥʮ ʬʡʧ ʺʩʸʥʦʠ ʤʶʲʥ ʩʬʴʩʶʩʰʥʮ ʳʢʠ אגף מוניציפלי פינוי גזם וגרוטאות בתחום המועצה אזורית חבל מודיעין פינוי גזם וגרוטאות בתחום המועצה אזורית חבל מודיעין פינוי גזם וגרוטאות בתחום המועצה אזורית חבל מודיעין

בס"ד

בס"ד

בס"ד

לתושב שלום, להלן מועדי פינוי גזם בישובים יום א' יום ב' תושב שלום, להלן מועדי פינוי גז בישובים יום א' יום ב' לתושב שלום, להלן מועדי פינוי גזם בישובים יום א' יום ב' מושב בן כפר הנוער בן שמן מושב בן מושב בן אחיסמך

יום ו'

יום ה'

יום ד'

יום ג'

נופך

יום ה' יום ה' ני עטרות בני עטרות בני עטרות בארות יצחק בארות יצחק בארות יצחק טירת יהודה

יום ג' יום ג' כפר טרומן כפר טרומן בית נחמיה בית נחמיה בית נחמיה בית עריף בית עריף כפר טרומן

ברקת

לפיד

יום ו' יום ו'

יום ד' יום ד' גבעת כוח גבעת כוח גבעת כוח כפר דניאל כפר דניאל כפר דניאל גמזו

שמן

נופך נופך

ברקת ברקת

לפיד לפיד

םדיעי ומ.מ

רנתיה

חדיד

שמן שמן

כפר הנוער בן שמן כפר הנוער בן שמן גנתון אחיסמך אחיסמך

םדיעי ומ.מ םדיעי ומ.מ

רנתיה רנתיה

חדיד חדיד

נחל ם

שילת

נחלים נחלים

טירת יהודה טירת יהודה

שילת שילת כ.רות כ.רות

כ.רו

מזור

עריף

גנתון גנתון * המועצה מפנה ו גזם גרוטאות ביתיות ) כגון: ספה, ארון, תנור, מקרר וכו'(. המועצה אינה מפנה פסולת בנין ! מרכזי בישוב קולטים: חומרי פלסטיק, קרטון, נייר, זכוכית, מתכת וטקסטיל. יש להימנע מהשלכה של פסולת ברת מחזור)כגון קרטון( לערימות הגזם. מידע לבעל עסק לא תיאסף פסולת של מח נים ועסקים, על בעלי העסקים לפנו את הפסולת בצורה עצמאית באמצעות קבלני פינוי פסולת מורשים . על עסקים שמפעילותם מצטברת פסולת קרטון יש להציב מתקן למחזור קרטון באופן עצמאי. מח' הפיקוח של המועצה מבצעת אכיפה בימים אלו על פסולת עסקית המושלכת בשטחים הציבוריים. הימנעו מאי נעימויות והקפידו על השלכת פסולת בהתאם לכללים! ברכת קיץ שקט ורגוע גמזו גמזו * המועצה מפנה ו גזם גרוטאות ביתיות ) כגון: ספה, ארון, תנור, מקרר וכו'(. המועצה אינה מפנה פסולת בנין ! מרכזי בישוב קולטים: חומרי פלסטיק, קרטון, נייר, זכוכית, מתכת וטקסטיל. יש להימנע מהשלכה של פסולת ברת מחזור)כגון קרטון( לערימות הגזם. מידע לבעל עסק לא תיאסף פסולת של מחסנים ועסקים, על בעלי העסקים לפנות את הפסולת בצורה עצמאית באמצעות קבלני פינוי פסולת מורשים . על עסקים שמפעילותם מצטברת פסולת קרטון יש להציב מתקן למחזור קרטון באופן עצמאי. מח' הפיקוח של המועצה מבצעת אכיפה בימים אלו על פסולת עסקית המושלכת בשטחים הציבוריים. הימנעו מאי נעימויות והקפידו על השלכת פסולת בהתאם לכללים! בברכת קיץ שקט ורגוע * המועצה מפנה ו גזם גר טאות ביתיות ) כגון: ספה, ארון, תנור, מקרר וכו'(. המועצ אינה מפנה פסו ת בנין ! מרכזי בישוב קולטים: חומרי פלסטיק, קרטון, נייר, זכוכית, מתכת וטקסטיל. יש להימנע מהשלכה של פסולת ברת מחזור)כגון קרטון( לערימות הגזם. מידע לבעל ע ק לא תיאסף פסולת של מחסנים ועסקים, על בעלי העסקים לפנות את הפסולת בצורה עצמאית באמצעות קבלני ינוי פסולת מורשים . על עסקים שמפעילותם מצטברת פסולת קרטון יש להציב מתקן למחזור קרטון באופן עצמאי. מח' הפיקוח של המועצה מבצעת אכיפה בימים אלו על פסולת עסקית המושלכת בשטחים הציבוריים. הימנעו מאי נעימויות והקפידו על השלכת פסולת בהתאם לכללים! בברכת קיץ שקט ורגוע

מזור מזור

המחזור

המחזור המחזור

בברכה

יובל לוב

בברכה בברכה טון

מנהל האגף המוניציפאלי

יובל לוב יובל לוב

טון טון

מנהל האגף המוניציפאלי מנהל האגף המוניציפאלי 03 - 9722855

* 3 1 0 6 ה צ ע ו מ ה ד ק ו מ

03 - 9722847 פקס:

מרכז שהם, ד.נ רמלה טל: 00137

מייל: ronit1@modiin-region.muni.il

03 - 9722855 03 - 9722855

מרכז שהם, ד.נ רמלה טל: 00137 מרכז שהם, ד.נ רמלה טל: 00137 מייל: ronit1@modiin-region.muni.il מייל: ronit1@modiin-region.muni.il בחבל מודיעין / גיליון 511 / ספטמבר 4102 שכבת י"ב ראשונה החלה לימודיה בבית הספר השש-שנתי נחשון בשער: 03 - 9722847 פקס: 03 - 9722847 פקס:

sharonh3@zahav.net.il שרון חן, עורכת:

סטודיו סמדר פלג עיצוב ועריכה גרפית:

חדשות חבל מודיעין

מהדרות החדשות האי נטרנטית, עכשי ו באתר המועצה.

לכל תושבי החבל, שנה טובה ומתוקה, שנת עשייה והגשמה, שנה של בריאות ושלווה, פריחה וצמיחה מאחלים: שמעון סוסן, ראש המועצה חברי מליאת המועצה ועובדיה

במסגרת שנת הבריאות, מתוכננת הוצאתה לאור של חוברת מטפלים אלטרנטיביים תושבי חבל מודיעין מטפלים המעוניינים להיכלל בחוברת, מוזמנים להירשם אצל נורית וייסבורט NURIT@Modiin-Region.Muni.il 052-8882121

מאמרטל באהבה משלחת הנוער של חבל מודיעין יצאה לביקור בעיר התאומה אמרטל כ-21 נערים ונערות תושבי החבל, בוגרי כיתה י"א, יצאו בתחילת חודש אוגוסט לביקור בן עשרה ימים בעיר אמרטל, העיר התאומה לחבל

החבל יצאו בליווי ראש המועצה דאז, יחיאל דמתי, לביקור באמרטל, ומשלחות של תושבי האזור הגרמנים הגיעו לביקור בחבל. "הקהילה הנוצרית באמרטל היא ידידת נפש אמיתית של ישראל בכלל והחבל בפרט", אומר גוגי עידן, מנהל מחלקת התרבות במועצה אשר ליווה את התלמידים בביקור. "מדובר בחברים המגיעים לישראל בכל הזדמנות עם משפחותיהם ועושים לנו הסברה מדהימה בגרמניה. הם למדו את מסורת הקידוש וארוחת השבת ובכל ביקור שלנו אצלם – מקפידים לערוך לנו ארוחה שבת כהלכתה". בני הנוער התארחו אצל משפחות באמרטל, נפגשו

מודיעין. הקשר החם והמיוחד בין קהילת הנוצרים באמרטל לבין אנשי החבל, נוצר לפני כ-53 שנה, בעקבות קשרים חבריים בין כמה מתושבי החבל לתושבים באמרטל. מהר מאוד התפתחו הקשרים החברתיים לקשר בין-מועצתי חזק וחם, משלחות הדדיות של אנשי

עם בני נוער בני גילם ויצאו עימם לשלושה ימי טיול בברלין, ביקרו בפסטיבל מסורתי לריקודים בוואריים, ביקרו ברייכסטאג ובמוזיאון יהודי גרמניה וב"צ'ק פוינט צ'ארלי" – שבחומת ברלין, באנדרטאות לזכר יהודי גרמניה ועוד. הפרידה היתה נרגשת וטמנה בחובה הבטחה – לארח בשנה הבא את בני הנוער מאמרטל, בארץ.

3 מודיעין בחבל

חדשות חבל מודיעין

מהדרות החדשות האי נטרנטית, עכשי ו באתר המועצה.

בלוז לחופש הגדול במקביל למלחמה בדרום ותחת שמירה מוקפדת על הוראות הבטיחות, קיימו בני הנוער במועצה שפע של פעילויות מהנות ויצאו לטיולים ומחנות קיץ כמתוכנן

המושבים". חניכי תנועת בני המושבים יצאו למספר טיולים: כיתות ז' יצאו ל"מסע פלמ"ח" מהר מירון ו"כבשו" את יער בירייה כשכובעי צמר לראש ורובים מעץ בידיהם. בסיום המסע לאחר כארבעה ימים, יצאו ה"כובשים" לחוף דוגית בכנרת וערכו שם הפעלה שכללה מתקני מים ודימתה את פעילות גדודי הים של הפלמ"ח – הפלי"ם. חניכי כיתות ח', יצאו ל"מסע בעקבות לוחמים לשלום" שהתקיים מהחרמון ועד חניון כפר בלום וכלל שייט.

32 בוגרי כיתות י' יצאו לסמינר מד"מים – מדריכים מתקדמים, בפנימית ויצ"ו הדסים בלב השרון ובוגרי י"א יצאו לסמינר מש"צים – מדריכי שכבה צעירה, שהתקיים בחוות הנוער הציוני בירושלים. החניכים יזמו את הגעתו של יזם צעיר שהרצה בפניהם בסמינר ונפגשו במהלכו גם עם חבר הכנסת אילן גילאון (מרצ) ועם שירי ארדיטי, מזכ"לית תנועת בני המושבים. "במהלך חודש אוגוסט, נבנתה תכנית מיוחדת לבני הנוער שכללה יציאה לפארק המים שפיים, יציאה לסרט, לפארק חבלים בסירקין, לבילוי בימית 0002 ועוד. לפעילויות הגיעו למעלה מ-051 ילדים", אמרה שקד גולדמן, רכזת בני המושבים בחבל. "כמו כן, הבוגרים שבינינו לקחו חלק בהפגנת סולידאריות עם יישובי הדרום בכיכר רבין. בנוסף, קיבלנו החודש את פניהם של ששה גרעינרים חדשים במושבים ואנחנו אומרים תודה לגרעינרים היוצאים שמתגייסים בקרוב לצבא. הגרעינרים הנכנסים והיוצאים, חגגו בטיול בשביל ישראל, מיער קולה לבריכת הנופרים, את 'החלפת המשמרות'". "עיר ללא אלימות" ארגנה בשיתוף בני המושבים סדנה בנושא מניעת שימוש בסמים, במהלכה התקיימה במושב כפר דניאל הרצאה בנושא והוקרן סרטו של יאיר קאופמן "אבודים לרגע". כמו כן, קיימה עיר ללא אלימות עם בני הנוער פעילות לילית - "מרבדי קיץ".

בשל קיומו של מבצע צוק איתן בוטל חלק מפעילויות הקיץ שתוכננו לבני הנוער וחלק מהפעילויות נערכו תחת שמירה מוקפדת על הוראות בטיחות. ועדיין, ילדים ובני נוער רבים יצאו למחנות קיץ ולפעילויות שונות במרכז ובצפון הארץ. "לא פחות מ-005 בני נוער מתנועת בני עקיבא יצאו למחנות הקיץ בצפון, צוות גדול מהשכבה הבוגרת יצא לסמינרי הכשרה באזור ירושלים וכ-003 חניכי שבט הצופים בלפיד יצאו אף הם למחנה קיץ ביער ציפורי", מספרת נירית ברנשטיין, מנהל יחידת הנוער במועצה. "פעילות נוספת שקיימה המועצה היתה טורניר 'כדור חבל' שבו לקחו חלק קבוצות מכל

תוצרת מודיעין NYPD כוחות השיטור של חבל מודיעין לא מביישים את תחנות המשטרה הטובות בעולם: מדי שבוע תופסים

ונתפסו אלפי כדורי רובה אשר הועברו לצבא, להמשך טיפול, ובשבוע החולף, במהלך פעילות כנגד מסיעי שב"חים לתחומי המדינה, נעצר רכב לבדיקה שגרתית. שני נוסעים ששהו עליו נעצרו לבדיקה שגרתית

ואף הציגו תעודות זיהוי, אלא שבבדיקה מעמיקה הסתבר כי אחד מהם, וואהיד אמין, ערבי אזרח ארצות הברית, הוא שוהה בלתי חוקי שאף נחשב למבוקש על ידי שלטונות ארצות הברית בגין שוד מזויין ואונס. הצעיר הועבר למשטרה להמשך חקירה ובירור מול שגרירות ארצות הברית. מפקד השיטור הקהילתי בחבל מודיעין, ליאור נח, שהיה אחראי על התפיסה המוצלחת עם אנשיו, יוזמן להמשך מתן עדות בארץ ובחו"ל.

המתמידים של מג"ב (המתנדבים במדים) ומפקדיהם, כלי רכב עמוסים ביצים ובשר שנשלחים באופן לא חוקי ובתנאים סניטריים ירודים, למכירה בשווקי הארץ. לאחרונה נתפסו למעלה מטון וחצי בשר כבששנשלח בשקיות ניילון והושם בתחתית הרכב, ועשרות אלפי ביצים ללא קירור. בהמשך, "הגזרה התחממה"

מודיעין בחבל

4

הוחרמה משאית ששפכה פסולת בניין במושב אחיסמך מנהל האגף המוניציפלי: "המועצה משקיעה כספים וגורמי אכיפה כדי למגר את שפיכת הפסולת במועצה בכלל ובמושב אחיסמך בפרט" במהלך השנים האחרונות מנהלת המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה סידרת פעולות מבצעיות במטרה למגר השלכת פסולת בניין באזור מושב אחיסמך. לאורך תקופה ארוכה עקבו מפקחי המשטרה הירוקה אחר פעילותם של עברייני סביבה המוכרים מעבירות קודמות ואספו עדויות. לפני כשבועיים, לאחר מעקב ממושך שכלל תצפיות והשגת דיי ראיות על מנת מפקחי המשטרה הירוקה באזור אחיסמך, ​ לפעול מולם, תפסו נהג משאית, בעיצומה של שפיכת פסולת בניין. לנהג ולבעל המשאית ניתנה הודעה על החרמת הרכב למשך 03 יום, שניהם נחקרו והמשאית הועברה לחניון אחסנת רכבים מוחרמים המשמש את המשטרה הירוקה.

השלכת פסולת הבניין באופן פיראטי במושב אחיסמך ובשטחים הפתוחים במושבי המועצה, הופכת בשנים האחרונות למפגע של ממש. השלכה לא מבוקרת זו, גורמת לפגיעה בלתי הפיכה בנוף ובבעלי החיים בסביבה וכיוון שמדובר גם בחומרים רעילים, נגרמת סכנה לזיהום מאגרי מי התהום באזור. לאחרונה, מורגשת החמרה בפעילות נגד עבריינים סביבתיים בכל הארץ. השנה הורשעו מספר עברייני סביבה וקיבלו עונש מאסר בפועל, מה שלא מיגר את התופעה אולם מרתיע ומצמצם את פעילותה. יובל לובטון, מנהל האגף המוניציפלי במועצה, הגיב על תפיסת משליכי הפסולת: "פעילותם של אנשי המשטרה הירוקה משתלבת בהחלטת המועצה להשקיע משאבים רבים ולהפנות לנושא את כל גורמי האכיפה, למיגור תופעת שפיכת הפסולת בשטחים הפתוחים במעצה בכלל ובדגש על השטחים במושב אחיסמך".

צילומים באדיבות אתר המשרד להגנת הסביבה

זה הזמן לטיול לילי חברי "בנק הזמן" יצאו טיול לילי קסום ביער בן שמן רגע לפני השקיעה בערב יום

האהבה, התאספו חברי "בנק הזמן" בחבל מודיעין, לטיול שנמשך לתוך הערב המאוחר ביער בן שמן. הטיול, בהדרכתו של מורה הדרך המנוסה מנחם לסקה ממושב בית נחמיה, נערך בחסות ליל ירח מלא, שילב את יופיו של היער, קצת מיתולוגיה יוונית, שיירת רכבים לילית, טיול רגלי נעים, ארוחת ערב שכל אחד תרם לה חלק, סיפורים ושירים לתוך הלילה. "לא כל יום זוכים לחוויה קסומה כזאת שניתנת מתוך הלב ומתוך ידע נרחב", אמרה ללסקה, אסתר בוטביקה מכפר דניאל, מנהלת פרויקט בנק הזמן. "חרטת בליבנו את יום אהבה בטעם של עוד ואנו מודים לך על כך".

5 מודיעין בחבל

חדשות חבל מודיעין

מהדרות החדשות האי נטרנטית, עכשי ו באתר המועצה.

פותחים שנה

אולם ספורט אזורי ובית ׀ שיפוצי קיץ בסך 5.2 מיליון שקל ׀ קרוב ל-000,7 תלמידים כיתות ׀ בית ספר שש-שנתי צומח עם מחזור י"ב ראשון בתולדותיו ׀ ספר נוסף בבנייה אימוץ פרויקטים ׀ חכמות, מגמות ספורט, מחול ומוסיקה, מעבדות מחשבים ומדעים כך החלו ׀ תכנית התגוננות רגועה לשעת חירום ׀ כחלק מאג'נדה חברתית-קהילתית השנה את הלימודים בחבל מודיעין

אמר כי כל המוסדות בחבל ממוגנים לשעת חירום. "המקלטים מוכנים והילדים יעברו בתחילת השנה שני תרגולים נוספים לבדיקת מוכנות וערנות. בדקנו את המערכות לכיבוי אש ותיקי עזרה ראשונה ואף הוספו מחסנים לגנים כדי לפנות מרחבים מוגנים. בדקנו ותיקנו שערים ומצלמות, והוספנו מאבטחים לשערים". י"ב פעם ראשונה נתן ריגלר, מנהל אגף החינוך, התרגש השנה במיוחד לנוכח פתיחתה לראשונה של כיתה י"ב, בתיכון השש-שנתי הצומח נחשון. "בתיכון הטרי הושקעו מחשבה ומאמצים, לימודיים וסביבתיים ותוצאות

שנת הלימודים תשע"ה החלה כסדרה בכל גני הילדים ובתי הספר בחבל. במועצה – נשמו לרווחה אחרי קיץ עמוס שהשיפוצים בו נערכו בצל מבצע צוק איתן. לא פחות מ-5.2 מיליון שקל הושקעו השנה בשיפוץ 11 בתי ספר (כולל בשילת ובנחלים), ב-25 שני ילדים, ב-61 מעונות של העמותה לגיל הרך, במועדוניות ובגני ילדים. יובל לובטון, מנהל האגף המוניציפלי, אומר כי העבודות לשיפור הבטיחות בסביבת הלמידה נעשו בצורה מדוקדקת באמצעות חוברת מסודרת, אשר לשמחתו מצטמצמת עם השנים. "לאורך השנים אנחנו מטפלים בבנייה מאסיבית של חדרי שירותים, מטבחים וכדומה, וככל שעוברות השנים, המבנים יותר מסודרים והעבודה יכולה

בחינות הבגרות בשנתיים החולפות היו מצוינות. אנו פותחים השנה מסלולי מגמות מגוונים, חלקם נוגעים במדעים וברובוטיקה, יש כוונה למצוא למוסד החינוכי נושא מרכזי שיוביל אותו – כרצף לימודי מהגנים דרך בתי ספר ועד התיכון. יש אפשרות שזה יהיה בתחום הקיימות, החקלאות או הסביבה ואני משוכנע שבתוך כמה שנים נחשון יהיה אחד התיכונים המובילים בארץ". בקרוב ייפתח במובלעת אשר ליד בניין המועצה, אולם ספורט תקני ומהודר לתלמידי התיכון, אשר ישמש את משחקי הכדור האזוריים ובמהלך השנה ייבנה בית ספר לילדי בני עטרות. "בכל בתי הספר שודרגו המחשוב והכיתות החכמות ונכנס פרויקט השאלת ספרים משומשים וחדשים. כמו כן, גם השנה נמשיך עם טיפוח נחל נטוף ושימור יער קולה ואימוץ חטיבת אלכסנדרוני". לאחר מבצע צוק איתן, אומר ריגלר כי במועצה נערכו בשיתוף השירות הפסיכולוגי להחלת תכנית ללימוד בשעת חירום ולהפגת טראומות בקרב הילדים. "אנחנו מריצים השנה פיילוט בבן שמן עם מורים שאחראים על ההסעות ובשיתוף עיר ללא אלימות, ניתן דגש להתמודדות עם תופעות אלימות דיגיטלית, בה נתקלים כיום בפייסבוק, באינסטגרם וכדומה. "ולבסוף - לאורך הקיץ, פעלו קייטנות המועצה ללא דופי, במרחבים מוגנים. המדריכים והאחראים באגף החינוך ומחלקות הספורט והתרבות המשיכו את השגרה, כשהם מעסיקים את הילדים בשלל פעילויות יצירתיות בתחומי האמנות, התיאטרון 0 והספורט. מגיע צל"ש לכל מי שעשו במלאכה".

להתרכז בנושאים חדשים כמו בניית תשתית מורכבת לכיתות חכמות, הוספת כיתות לימוד וגנים בהתאם לכמות הצומחת של הילדים, הנגשת מוסדות החינוך לילדים נכים, וכדומה". ארבעה גנים חדשים נפתחו השנה בכפר רות, בבית נחמיה ושני גנים באחיסמך. במהלך השנה ייפתח גן נוסף בבן שמן. "בעשור האחרון נבנו למעלה מ-03 גנים חדשים ואנו מוסיפים לבנות, בהתאם לצרכים", אמר לובטון. בחצרות ובמבנים תוקנו דלתות כולל מגיני אצבעות, ארגזי חול נוקו וסודרו, הקירות סוידו, נצבעו מעברי חצייה וסומנו כבישים, בוצעו עבודות טיאוט וגינון, ריסוס והדברה ואף הוספו פרגולות להורים – במבוא הגנים, למען המתנה מוצלת. "עבדנו עם מהנדסים, תיקנו ליקויי קרינת חשמל וגז ראדון במקומות הנמוכים. את הצביעה עשינו כמסורת – בשיתוף עובדי האגף ובני נוער שעבדו לצידם". אלון ביטון, קב"ט המועצה האחראי על ביטחון ובטיחות,

מודיעין בחבל

6

אוכלים נכון

‚‡”•‡Š’~‚ ˜~ ƒ‡–ƒ‚

2 0 1 4 ת ו א י ר ב ה ת נ ש

‡Š— ‚–‡…‚

7 מודיעין בחבל

עושות עסקים

ומעצבות סורגות

מורן ויינשטוק מכפר דניאל התאהבה רעות חבר ממושב ׀ בסריגת אצבעות גמזו פתחה בביתה סטודיו מקסים שתיהן לקחו חלק ׀ למוצרי גרפיקה בקורס "נשים עושות עסקים" ביוזמת אגף חברה וקהילה במועצה, ומספרות שהקורס עזר להן לממש חלום

רק אהבה מביאה אהבה קרה לכם פעם

שצילמתם את הילדים שלכם תמונה מושלמת, ואז מצאתם שהיה על החולצה כתם או נזלת מבצבצת מהאף? שמצאתם את עצמכם לפני חג, תרים אחר מתנה מקורית להכין ליקירכם ולא מצליחים להפוך את המתנה מחלום למציאות? שחיפשתם רעיון לבילוי משפחתי אמנותי שייתן לכם כמה שעות גיבוש וישאיר לכם טעם טוב בפה ומזכרת מדהימה? רעות חבר, תושבת מושב גמזו (במקור ממבוא מודיעין), נשואה ואם לשלושה, למדה גרפיקה במכללת אפיקים במודיעין ובמכללת שוהם, וסיימה את לימודיה בג'ון ברייס בתל אביב. במקביל, למדה צילום בסטודיו הראל בקיבוץ הראל, אצל הצלם שייקה איתן. הקורס לנשים בעסקים בחבל מודיעין שבו השתתפה לצד מורן ונשים נוספות, היה לדבריה מקפצה אדירה של הבנה, שיווק וביטחון עצמי. בביתה במושב, היא מנהלת סטודיו ייחודי לעיצוב גרפי קצת אחר. "הסטודיו שלי מבוסס על אושר אושר ואהבה", היא מסבירה. "מאז ומעולם אני אוהבת לתת מכל הלב, נהנית לראות את העולם יפה, מאושר ואוהב. ומה מתאים יותר מלשלב את שתי האהבות האלה – אושר ועיצוב, יחד? כך נולד הסטודיו שלי, 'אושר - סטודיו לעיצוב גרפי', אשר מטרתו לעזור ללקוחותיי להיות מאושרים ולהנציח את האושר שלהם. יעידו לקוחותיי עד כמה הם נהנים לבוא לעצב איתי. ברוך ה' שזיכה אותי בסבלנות גדולה ובאהבה אין קץ ושבזכותם התהליך נעים ונחמד ולא להפך". בין השירותים שמעניק הסטודיו אפשר למצוא עיצוב הזמנות לאירועים, לוגו לעסקים, כרטיסי ביקור, פליירים, שלטים לחנויות, כרטיסי ברכה, מתנות בעיצוב מיוחד, קולאז’ים, תמונות קיר, תמונות פופ ארט, סימניות, מדבקות, תפריטים, משחקים, כרזות, מזכרות לאירועים ובניית באנרים. רעות גם מעבירה קורסים בהכרת המחשב, גרפיקה בסיסית, בניית מצגות, סדנאות עיצוב אלבומים וקולאז'ים בעבודת יד לקבוצות ולכל המשפחה ואף צילום מגנטים באיכות גבוהה באירועים וימי הולדת, פיתוח תמונות רגילות על מגנטים (להיט) וכרטיסי ברכה על מגנטים.  "אני מזמינה את כולכם לעשות לי לייק בדף פייסבוק שלי 'אושר סטודיו לעיצוב גרפי' וליצור עמי קשר להזמנת אירועים, עיצובים או השתתפות בקורסים". . reut.haver@gmail.com רעות חבר: 9994334-250 ,

מורן ויינשטוק, 44, מתגוררת בכפר דניאל מזה ארבע שנים. היא אמא לארבעה, שתי בנות ושני בנים, ועוסקת כבר מספר שנים בעיצוב אירועים. "יש לי משיכה לכל מה שקשר בעיצוב ולדברים יפים, לתחרה, לטקסטורות קלועות. כך הגעתי לסריגה". את סריגת האצבעות ראתה לראשונה בסדנה בחנות הקהילתית התחדשות בכפר טרומן. "מה שראיתי בחנויות, כריות או שטיחים שעלו 000,2 שקל, המדריכה סרגה בקלות ופשוט הוקסמתי. זה הזכיר לי את מראה הווינטג' שאני כל כך אוהבת וידעתי שקיבלתי מתנה ושאני ברת מזל ללמוד להכין כאלה בעצמי". כיום אם כן, היא משלבת את עיסוקה כמעצבת אירועים בסריגה ומבקשת להעביר את הידע הלאה. "אני עוסקת בעיקר בסריגת חוטי טריקו שהם חוטים עבים, ולמוצרים שניתן לייצר מהם יש אופי וטוויסט מיוחד".

הסריגה, היא מסבירה, היא אומנותן של הסבתות, אבל בלבוש מודרני. "החוטים ממוחזרים כך שיש בזה גם משהו חינוכי וסביבתי ומדהים שאפשר לעשות מהחומרים הללו פריטי ריהוט ונוי יפהפיים". מסריגת האצבעות יוצרת מורן סלים, שטיחים, עוטפת בסריגות ספסלים, פופים והדומים, כריות נוי, ועוד. לאחרונה לקחה חלק בקורס "נשים עושות עסקים" מטעם אגף חברה וקהילה במועצה האזורית, שהועבר על ידי רונית טמסית וכיום היא חולמת לממש את החלום שלה לפתוח חנות למוצריה, ולעת עתה מעבירה סדנאות לנשים וגם לילדות ונערות. ההתלהבות רבה, המוצרים יפהפיים – יש מצב שבעתיד הלא רחוק נבקר בחנות שלה, שתהיה כולה עטופה בחוטי טריקו סרוגים! . morefd@netvision.net.il מורן ויינשטוק, 9977772-250 ,

מודיעין בחבל

8

פרידה מרחל

רחל סירור ז"ל עם ד"ר רונית לב, מנהלת אגף חברה וקהילה וראש המועצה שמעון סוסן

מאת: רחל יונה

לאורך למעלה משני עשורים ליוותה רחל סירור ז"ל את אגף חברה וקהילה במועצה והיתה מזכירתה חבריה ׀ הנאמנה של ד"ר רונית לב, מנהלת האגף מספרים על רגישותה יוצאת הדופן כלפי מצוקות ׀ האחר ועל נכונותה לעזור לכל אדם בסבלנות רבה "רחל הצליחה לגעת במיתרי הלב של כולנו ואנחנו כבר מתגעגעים" מאות בני משפחה וחברים ובהם משפחת חבל מודיעין, ליוו החודש את רחל סירור ז"ל בדרכה האחרונה. בבית העלמין ביהוד, כשנטמנה, דמעו רבים וסירבו להאמין שרחל איננה. רחל, 85, אם לחמישה וסבתא לנכדים, כיהנה כמזכירת אגף חברה וקהילה במועצה האזורית חבל מודיעין וכמזכירתה הנאמנה והמסורה של ד"ר רונית לב, מנהלת האגף, לאורך למעלה משני עשורים. האהבה לה זכתה מעובדי המועצה בכלל ומעובדי האגף בפרט, העידה על אישיותה המיוחדת. בפניות שהגיעו אליה טיפלה ברצינות רבה, תוך מעורבות רגשית ואנושית לפונה ולמצוקותיו. כאשה מאמינה ושומרת מצוות, ציינה בכל הזדמנות את חשיבות הנתינה ומקורביה וחבריה לעבודה מעידים על האהבה הרבה שחשה לזולתה ועל כיבוד כל אדם באשר הוא. לפני כשלוששנים עברה טרגדיה כאשר בנה הצעיר והאהוב אבידן ז"ל, נהרג בתאונת אופנוע. מאז, השתנו חייה מהקצה אל הקצה. בחודש מאי האחרון זכתה לקיים מצווה חשובה והנציחה את זכרו בהכנסת ספר תורה. לטכס המרגש הגיעו רבים מעובדי המועצה שכיבדו את המעמד ואת רחל. ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, שמעון סוסן הביע כאב וצער רב על אובדן אשה יקרה ועובדת מסורה ונאמנה שהייתה לדבריו נכס למועצה, אדם מיוחד, חברה מוערכת הן על ידי חבריה לעבודה והן על ידי מי שהכירו אותה. ד"ר רונית לב, שהכירה את רחל מקרוב, מספרת: "פגשתי את רחל לפני למעלה מעשרים שנה. היא היתה יפה ומטופחת, אדיבה, מקרינה חום ואהבה. לא פלא שמיד נקשרו דרכינו ונוצרו יחסי קרבה", אמרה ופנתה בדבריה לרחל: "היית האדם הראשון שרוב הפונים לרווחה פגשו, בטלפון או פנים מול פנים וכולם זכו לאדיבותך הרבה. בסבלנות האזנת לכל

בקשה ובקשה. כמה זה לא מקרי שנפרדנו ממך ב- 41.8.8, בשבוע שבו חל תשעה באב. זוהי הפרשה בה מופיע המשפט הכל כך חשוב, 'שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד', והכל מתחבר אליך היטב, רחל, צדקת שלנו. נאמנותך ומסירותיך היו שם דבר בכל רגע וללא סייגים". "אומרים שלהיפרד זה קשה ובמיוחד קשה להביע זאת במילים, כי הדמעות זולגות והלב מוצף ומתמלא כבר געגועים", כתבה אסנת אשואל, מנהלת לשכת ראש המועצה, בדברי פרידתה מרחל. "היית אתנו ברגעים היפים, עבדנו יחד, צחקנו, ניהלנו שיחות, פתרנו בעיות ורקמנו אתך קשרי ידידות. עתה, הגיע זמן הפרידה. אנחנו, שנשארים מאחור, חשים עד כמה את חסרה. כולנו, כל משפחת חבל מודיעין, מבטיחים לזכור אותך תמיד ולשמור לך פינה חמה בליבנו". משה סאלם, עובד מועצה ותיק וידיד קרוב של רחל, עמד לצידה גם ברגעים קשים. "זכיתי להכירך מקרוב ולעמוד על תכונותייך הנעלות. אשת חסד אמיתית עם נתינה אין סופית לכל אדם באשר הוא", אמר סאלם, ידידה הוותיק. "כל פנייה אליך נענתה ברצון, במאור פנים, בצניעות ובענווה, ללא ציפייה לתמורה. זכיתי ממך לחיזוקים נפשיים ולרוחניות רבה והערכתי אותך כאחות וכבת משפחה. 'חבל דאבדין ואינן משתכחין'". "הסבלנות והסובלנות של רחל לבני אדם וערך החברות שלה ראויים להערצה", אמרו עליה חברים לעבודה. "כל שנות עבודתה לא הקהו את המוטיבציה, את האמפתיה ואת יכולתה להשיב לפונים אליה בדרכי נועם. היריעה קצרה מלפרט את מעשי הצדקה והמצוות שעשתה עבור אנשים שגורלם לא שפר עליהם, קטנים וגדולים כאחד, כשהיא מגלה אוזן קשבת וחמלה למצוקות, מעודדת ועוזרת הן ברמה המועצתית והן באופן אישי. רחל הצליחה לגעת במיתרי הלב 0 של כולנו. תמיד נזכור אותה, יהי זכרה ברוך".

רחל וחבריה לעבודה, באחד הטיולים שבהם עוד לקחה חלק

9 מודיעין בחבל

לקראת שנה חדשה

עת לנוח

שנת תשע"ה תהיה "שנת שמיטה", שמשמעותה מסתבר, חשובה לחקלאים לא פחות עם קצת הבנה, אמונה והסתכלות רחבה, יכולה שנת השמיטה להיות ׀ מאשר לאדמה הרב אליאב מאיר, רב המועצה, ׀ שנה של רגיעה, מנוחה והתפתחות מחשבתית מסביר איך מקבלים את השנה ועוברים אותה נכון

המבוסס על דרך הלכתית להפקיע את מצוות השמיטה, היתר שיסודו בזמנים קשים, והוא נעשה לצורך קיום הישוב היהודי בארץ. כיום, עם כל השכלולים הטכנולוגיים, מדובר בהיערכות קלה מאי פעם. אפשר לאפסן באסמים, לקרר, לייבא את הפירות והירקות החסרים וגם לאכול פירות וירקות שזרענו לפני תחילת שנת השמיטה. חשוב להבין כי שנת השמיטה לא באה להרוס חלילה לחקלאים אלא להפך, לסייע להם. משביתים את האדמה – לא זורעים, לא זומרים, לא קוטפים בדרך רגילה. אפשר וגם רצוי לשמר, לטפל במטע קיים כדי שחלילה העצים לא יתייבשו ואפשר גם להשתמש בפירות לצריכה פרטית. גם את גינות הנוי משמרים, אבל לא מפתחים דברים חדשים". מקור המילה "שמיטה" הוא לשמוט, להניח. "בשנה זו, ממנים 'בית דין' שמנהל את מה שהופקר, הנחשב לתוצרת קדושה. בית דין זה עושה סדר בהפקר ו'מתווך' בין החקלאים והציבור. כלומר, אפשר גם לקחת מהעצים פירות באמצעות בית הדין, שממונה למטרה זו, והוא מחלק את הפרי, תמורת הוצאות. יש בכך דמיון רב לשנה רגילה, כי גם כאן מדובר באפשרות למכור לציבור אבל המחיר יקבע על פי צרכי ההוצאות בהתאם למה שיקבע אותו בית דין. המשמעות שונה". "גם בשאר התחומים, יש משמעות לשנת השמיטה. אם אדם חייב כספים, הלווים יקלו עליו בשנה זו, ישמטו משהו כדי לסייע לו, יתרככו מעט. זו שנה שאמורה להעניק לנו הסתכלות אחרת על החיים בכלל, מעין פסק זמן כללי. זה לא קל, אבל כמו שאומרים 'בואי שבת, בואי כלה' – גם לשנת השמיטה יש להתייחס כאל שנה עם מגבלות משלה, וגם כאל שנה טובה ורגועה של מנוחה. אם נתייחס לכך באופן כזה ובאמונה, השנה תעבור בצורה טובה וללא תחושה של עול". מה החשיבות בשמירה על אדמת הארץ? "הארץ שלנו היא לא ארץ רגילה. לאורך מאות שנים אנחנו נאבקים עליה, נלחמים על זכותנו לחיות כאן. יששאומרים שמי שלא מאמין בניסים בארץ ישראל, הוא לא אדם ריאלי. יש קדושה בארץ הזו והנינוחות והמנוחה יסייעו 0 לנו לעבור תהליך טוב של שנת שמיטה שיביא ברכה לכולנו".

"חקלאות היא המקצוע היהודי ביותר", אומר רב המועצה, הרב אליאב מאיר. "סביב החקלאות יש הרבה מצוות – החל מיישוב הארץ, הפרחתה, אכילת פרייה ושמירה על הצומח בה. אומרים שהמאמין הגדול ביותר הוא החקלאי – סדר 'זרעים' במשניות מכונה 'אמונה' כי החקלאי אינו יודע הרי מה יעלה בגורל הזרעים שזרע ועל כן האמונה היא מרכיב חשוב בעבודתו. החקלאים תלויים ב'גשם בעתו' ובעצם בצורך להאמין שמלווים אותו מלמעלה". מהי שנת שמיטה? "שבע הוא מספר ייחודי

ביהדות. אנחנו עובדים ששה ימים ושובתים בשביעי ובדומה לכך – יששנה שביעית למנוחה ויש גם שינוי בתפילות במהלך השנה". רק האדמה נחה? "לא רק. רבים לא יודעים אבל שנת שמיטה נועדה דווקא למנוחת החקלאים, שעובדים עבודה פיזית קשה לאורך כל השנה. חשוב שאחת לשבע שנים, האדם העמל בעבודת כפיים יניח לעבודתו, ישתחרר מעול. חז"ל אמרו שיש מצוות לרגע, לשעה, לשבוע – ויש מצוות לשנה. זו אחת מהן. הכוונה בשנה הזו היא לא להזיק חלילה לפרנסת החקלאים אלא לאפשר להם להתאוורר מעבודת האדמה כדי לשוב אליה בשנה הבאה, בכוחות מחודשים". איך מתפרנסים בשנה כזו?

"חקלאים חששו בעיקר בימים עברו משנת השמיטה ושאלו 'מה נאכל בשנה השביעית?' וגם אז הסתדרו. הקב"ה אמר – 'וציוויתי את ברכתי בשנה השישית'. כלומר – בשנה השישית תהיה ברכה מיוחדת לאדמה כדי שאפשר יהיה להיערך לשנת השמיטה. יש עדיין חקלאים המסתמכים על 'היתר המכירה'

מודיעין בחבל

10

2 ק"ג "מתנת חג" למזכרת? שרית יין, דיאטנית קלינית ונטורופתית ממושב רינתיה – אומרת שאפשר גם אחרת!

החופש הגדול הסתיים ובגדי הים חוזרים למגירה. "במקומם מגיחים החגים ומאותתים לנו על הופעתה המחודשת של העלייה במשקל, זו שמתחילה בחגים וממשיכה לנסוק עם בוא החורף", אומרת שרית יין .N.D הרבליסטית ונטורופתית B.Sc , ממושב רינתיה, דיאטנית קלינית

החליטו שאתם ממלאים צלחת אחת ויחידה לאחר שסקרתם את המנות ובחרתם את אלה שיספקו אתכם. באופן זה אמנם תהיה חריגה (תוספת לחם, קינוח, ברכות החג), אך לפחות תהיה מסגרת ומטרה להיצמד אליה. כאלה המכילות דגנים מלאים אכלו בבוקר ובצהריים ארוחות קלות: שישרו שובע עד הערב. למשל: 2 פרוסות לחם מלא עם ביצה וירקות חתוכים או דייסת שיבולת שועל. אכלו לפני הארוחה משהו קטן כמו פרי או יוגורט או מעט ירקות חתוכים על מנת שלא תגיעו מורעבים לארוחת החג. הקפידו על שתייה מרובה של מים. כמה? 21-8 כוסות. מים בששון: אפשר "להיצמד" בבוקר לבקבוק של ליטר וחצי ולהתחייב לסיים את מכסת המים שבו. גם בארוחת החג דאגו לשתות כ-4-3 כוסות מים. ותרו על קלוריות משתייה מתוקה או אלכוהול. כל כוס כזו "תעלה" לכם ב- 051-001 קק"ל ותעורר תיאבון מיותר.

"בתקופת החגים יכול אדם לעלות 3-1 ק"ג בממוצע. זה אולי לא נשמע 'כבד' מאוד, אולם יש לזכור שמדובר בקילוגרמים מיותרים ועקשניים במיוחד, אשר אינם יורדים בקלות ותורמים לא מעט לעליה המצטברת

במשקלו של אדם לאורך השנים". אפשר לעבור את החגים בשלום?

"בהחלט! אפשר לאכול טוב ואף ליהנות מהאכילה מבלי לשלם בחריגה במשקל. שנייה לפני שאתם משחררים את הרסן ואת החגורה, הבטיחו לעצמכם שהפעם אתם מכבדים את הגוף שלכם ולא מרוקנים לתוכו עודפי שומנים, פחמימות, וקלוריות מיותרות ומזיקות", היא אומרת ומעניקה כמה טיפים שיעזרו לכם לעבור את החגים בשלום, ואפילו בכייף: בסוף הערב ייגמר האוכל, זו לא הסעודה האחרונה: כולם יתפזרו ורק הקילוגרמים יישארו לאורך זמן. אם

נצלו פעילות גופנית: את ימי החופש בבית והשקיעו בפעילות שבה תבחרו: הליכה, שחיה, רכיבה על אופניים, ריקוד, טיולים בטבע. פעילות זו תעלה את ההוצאה האנרגטית בימים רווי קלוריות אלה ותגרום לכם לתחושה נפלאה. מתוק לו, מתוק לא:

תצאו מנקודה זו יש מצב שהערב יוכתר כהצלחה אישית שלכם. הבעיה מתחילה בלקחת עוד קצת צלחת מנצחת אבל אחת ויחידה: מכל תוספת. עוד כמה סלטים, עוד פרוסת חלה (טבולה בדבש, אלא מה?). בסופו של דבר, ארוחת הטעימות הזו מסתכמת בעוד כמה צלחות.

הכירו את מטפלי החבל

שרית יין, מנהלת ושותפה בחברת "בריה", חברה המשלבת טיפולים והרצאות בתחום התזונה והבריאות ושיווק תוספי תזונה טבעיים על בסיס צמחי מרפא והמסייעת למטופליה לשפר את בריאותם הפיזית והנפשית. "הנטורופתיה רואה בכל אדם ישות שלמה ועל כן חשוב לספק לה מענה

באמת נשאר לכם עוד מקום למתוק אחרי כל הארוחה הזו? אם התשובה חיובית, רצוי שתבחרו בפרי או בשתי כפות של סלט פירות. אם באמת אכלתם באופן מאוזן, לא יקרה כלום אם תתפנקו בכמה ביסים של קינוח שאתם אוהבים. מצד שני – זהירות, זכרו שהחג רק התחיל. כמה זה עולה לנו? פלח תפוח בדבש – 04 קק"ל, פרוסת דמי מזונות: חלה – 08 קק"ל, כוס תירוש – 051 קק"ל, כוס אורז – 051 קק"ל, עוגה עשירה – 005 קק"ל. אם כך, התחילו במרק ובירקות, הימנעו מהלחם, הגבילו עצמכם לפלח אחד של תפוח בדבש וכף גרגירי רימון, בחרו תוספת אחת ובשר אחד, הימנעו מכל שתיה פרט למים, סודה ותה צמחים, בחרו פרי או פרוסת עוגה יבשה לקינוח. התוצאה? חסכתם חצי ואף יותר מהקלוריות שכמעט צרכתם. מילות המפתח שיגרמו לנו לאכול טוב מבלי להרגיש תכנון, מינון ואיזון: שאנחנו מפסידים משהו. חג שמח!

טבעי לבריאות הגוף והנפש. הטיפול משלב יעוץ תזונתי, שימוש בצמחי מרפא כמו אכינציאה, כורכום ועוד, ודגשים לשיפור אורחות החיים. "הטיפול מותאם אישית לכל מטופל בהתאם למצבו הבריאותי, הנפשי וליכולותיו ומסתמך על תשאול אישי, אבחנות רפואיות, בדיקות דם ופרמטרים נוספים".

11 מודיעין בחבל

לקראת שנה חדשה

האמנית רות בן-אבי מלפיד, משלבת במטבחה מאכלים מבית אמא לצד מאכלים לרגל ראש השנה, היא מספרת על האהבה למטבח, ׀ מהמטבח המרוקאי-מוסלמי שנה טובה! ׀ מגלה מי זו "מסעודה" ומעניקה שלושה מתכונים מנצחים לארוחת החג ממרוקו באהבה

רות בן-אבי מלפיד היא מורה נערצת לשפה הערבית, רכזת מגמת ערבית בתיכון מכבים רעות ואמנית מוכשרת שעוסקת בעיצוב תכשיטים וביצירה מקליעה בנייר. בן-אבי היא גם אשפית במטבח, המשלבת ניחוחות מבית אבא לצד השפעות אחרות ולאחרונה הצטרפה לפרויקט "שבילים ובישולים" הפועל בחסות עמותת התיירות בחבל מודיעין, ומטרתו לחשוף את בשלניות החבל לקהל הרחב. "אני בת למשפחה מרוקאית ומאז ומעולם אהבתי לבשל מאכלים ממטבחה של אמי", מספרת בן-אבי. "מאז שנישאתי אני מארחת בחגים ובשבתות. לאחר שאמי הלכה לעולמה פתחתי לזכרה דף פייסבוק בשם 'מסעודה', בו אני משלבת מתכונים של מאכלים ממטבחה של אמי, לצד סיפורים מבית אבא על התרבות, המנהגים, החגים וכל מה שחוויתי בבית הורי". דף הפייסבוק הייחודי הזה מאפשר לבן-אבי לבטא את אהבתה למסורת, לתרבות ולמנהגים המרוקאים. כמורה לערבית, שמעורה מאוד בנעשה בעולם הערבי, מפרסמת בן-אבי גם עדכונים על מה שקורה כיום במרוקו ומתרגמת לעברית מאמרים, בלוגים ועוד.

מתכוני ראש השנה של רות בן אבי:

סלט זעלוק של חצילים עם עגבניות

"שילוב בין מתכון שיהודי מרוקו מכירים ומתכון מהמטבח המרוקאי-מוסלמי. יש בו מרכיבים דומים, אך גם שונים מהגרסה היהודית המוכרת של הזעלוק, זה אחד מהסלטים הכי טעימים וחגיגיים שאני מכינה" חומרים: 2 עגבניות גדולות # 1 חציל גדול 1 כפית רסק עגבניות # 2 שיני שום כתושות 1 כפית פפריקה אדומה # 1 כפית כמון 4/1 כפית פפריקה חריפה מיץ מחצי לימון # 1 כף כוסברה קצוצה שמן לטיגון # מלח ופלפל שחור הכנה: שורפים את החציל על אש או בתנור ומסירים את הקליפה. את העגבניות מקלפים וחותכים לקוביות קטנות. מטגנים את השום הכתוש, מוסיפים את העגבניות ומבשלים על אש נמוכה עד לריכוך. מוסיפים את הכוסברה ואת בשר החציל ומערבבים תוך כדי מעיכה של בשר החציל. מוסיפים תבלינים ורסק עגבניות, מבשלים על אש נמוכה עד שהנוזלים מתאדים. מוסיפים מיץ לימון, מערבבים ומקררים.

את מבשלת אוכל מרוקאי שונה מזה שאנו מכירים בארץ. מה מיוחד בו? "מאז שגיליתי את המטבח המרוקאי המוסלמי, אני משלבת במטבח שלי גם טעמים וניחוחות ממנו. ביקרתי פעמיים במרוקו והדהים אותי לגלות שהאוכל לא היה לי טעים וגם לא כל כך מוכר. התחלתי לחקור את האוכל המרוקאי דרך האינטרנט, נכנסתי לבלוגים של בשלניות מרוקאיות מוסלמיות וגיליתי שבמטבח שלהן יש מאכלים זהים למטבח היהודי-מרוקאי כמו הקוסקוס, מרק החרירה, הפסטייה ועוד, אך יש גם תבשילים שונים לגמרי. גיליתי מטבח אחר והרבה יותר מגוון מהמטבח שלנו. ההבדלים נובעים בעיקר מההקפדה של יהדות מרוקו על הכשרות. במטבח המרוקאי המוסלמי יש מגוון של מאכלי ים וכמובן אין הפרדה של בשר וחלב. המרוקאים עושים שימוש רב ב'שמנה' – חמאה מזוקקת ובחלק גדול מהמאפים, הלחמים והלחמניות, הם מוסיפים אבקת חלב. "נדהמתי לגלות שהמטבח המרוקאי נפתח לתרבויות ומטבחים שונים כמו המטבח האיטלקי, הספרדי והצרפתי. כך למשל, ניתן למצוא במרוקו שפע של פיצות בסגנונות שונים אבל עם טאץ' מרוקאי. ההשפעות על המטבח המרוקאי משתנות גם בהתאם למיקום הגיאוגרפי והתרבות המקומית. המטבח באזורים הדרומיים במרוקו שונה מהמטבח באזורים הצפוניים. אם אתה עירוני, המטבח שלך יהיה שונה מהמטבח בהרי האטלס, וגם אם אתה ברברי, המטבח שלך יהיה שונה. כיוון שאני קוראת ערבית, היה לי קל להיחשף למטבח המרוקאי, ללמוד דברים שלא ידעתי קודם ולנסות אותם, כמובן בהתאמה למטבח הכשר שלי. ידיעת הערבית הובילה אותי ללמוד ולחקור גם מטבחים ערביים אחרים כמו המטבח הפלשתיני, המצרי, התוניסאי, האלג'ירי, העיראקי ועוד. ב'מסעודה', אני משתפת בדברים חדשים שלמדתי". איך אפשר ליהנות ממטבחך המיוחד? "הצטרפתי כאמור, לקבוצת הבשלניות של חבל מודיעין כשהמטרה לארח מטיילים וחובבי אוכל בביתי וגם לקרב אנשים לתרבויות ולמטבחים שונים שיש בהם גם סיפורים ולא רק אוכל. במהלך חופשות החגים אערוך בביתי סדנאות וביקורים מודרכים המלווים בארוחה לצד הסברים על האוכל, על התרבות ועל המנהגים בבית אבא ובמרוקו בכלל".

מודיעין בחבל

12

טאג'ין עם בשר או עוף, בצל וצימוקים "אמא היתה מכינה את המאכל הזה רק באירועים ובחגים. במשך שנים רבות לא אכלתי אותו, עד שיום אחד נזכרתי בו. מסתבר שהמאכל נפוץ גם במטבח המרוקאי-מוסלמי. המאכל הזה הוא מעדן, יש בו מתיקות מהבצל המקורמל והוא מתאים מאוד לראש השנה" חומרים: 1 ק"ג בשר בקר מבושל מראש או ק"ג חלקי עוף, לא מבושלים 1 בצל קצוץ דק 1 קילו בצל אותו נפרוס לפרוסות ואחר-כך נפרוס לאורך חופן כוסברה ופטרוזיליה קצוצים 2/1 כוס צימוקים שחורים 2/1 כוס שקדים מולבנים קלויים על מחבת יבשה 1 כף סוכר אבקת זנגוויל, כורכום, מקל קינמון או אבקה, מלח, תבלינים:

לחמניות קרישלאת "לחמניות קטנות, עגולות ואישיות שנהוג להגיש בארוחה חגיגית. רבים אינם יודעים שמרוקו היא אימפריה של לחמים. דווקא המטבח היהודי- מרוקאי לא משופע בלחמים. לעומת זאת, המטבח המרוקאי-מוסלמי שופע סוגי לחמים ולחמניות בצורות מיוחדות וטעמים נפלאים" חומרים: 2 כפות שמרים יבשים # 1 כף מלח # 4 כפות סוכר # 1 ק"ג קמח 2 ביצים # 4/1 כוס שמן זית או שמן רגיל 2 כוסות מים # 1 כפית זרעי אניס – רק אם אוהבים # 4/1 כוס שומשום פושרים הכנה: שופכים את כל החומרים מלבד המים לקערת מיקסר ולשים את הבצק. מוסיפים את המים בהדרגה, לפי הצורך. הבצק צריך להיות דביק אך לא נוזלי. מכסים במגבת ומתפיחים פעמיים. בפעם הראשונה כשהבצק תפח, חובטים בו בידיים, הנפח יורד ואז מכסים שוב עם מגבת להתפחה. כך עושים גם בפעם השנייה. תהליך ההתפחה גורם לכך שהבצק יהיה יותר רך ואוורירי ויספח את המים. בפעם השלישית קורצים כדורים בגודל כדור פינג פונג, מניחים במגש על נייר אפיה ומתפיחים בפעם השלישית. כשהכדורים תפחו מורחים אותם בביצה מהולה בכפית חומץ (שובר את הטעם של הביצה), מפזרים מה שאוהבים - פרג, שומשום, שיבולת שועל, גרעינים ועוד. אופים בחום של 071 מעלות כעשר דקות עד להשחמה.

פלפל שחור שמן לטיגון 1 כוס מים

הכנה: אני מבשלת את הבשר עם עלי דפנה הכנה מוקדמת: ופלפל אנגלי יום קודם בסיר לחץ ובתום הבישול פורסת אותו לפרוסות. אם בחרנו בעוף במקום בשר – אני מעדיפה כרעיים. משרים את הצימוקים במים. מטגנים את הכנת הטאג'ין: הבצל הקצוץ ומוסיפים לו את חתיכות העוף או את הבשר המבושל. מוסיפים בצל פרוס, כף סוכר, תבלינים, פטרוזיליה וכוסברה, מוסיפים כוס מים ומבשלים על אש בינונית נמוכה עד שכמעט ואין נוזלים והבצל התקרמל. בסוף הבישול מוציאים את מקל הקינמון, מסננים את הצימוקים מהמים ומוסיפים אותם לתבשיל. מערבבים, מבשלים עוד 5 דקות ומכבים את האש. בהגשה, מפזרים למעלה שקדים מולבנים קלויים.

13 מודיעין בחבל

אירועי סוכות 4102 בחבל מודיעין

להקת אפריקנה במגוון שירים, חגיגה אפריקאית בפארק הקופים: ריקודים וסיפורים. מפגש עם קופים מכל העולם, ג'ימבורי ענק, ספורט אתגרי לילדים, סדנאות יצירה. ימים א-ה ושבת, כניסה מ 00:01 עד 00:41 ניתן להישאר עד 00:61 / ימי ₪ 48 / 15:00 שישי וערבי חג כניסה מ-00:01 00:31- ניתן להישאר עד http://park.monkeypark.co.il לאדם / 8885829-80 / תצוגת נחשים וזוחלים מכל העולם, בית האיכר, כפר הנוער בן שמן: פינת חי אטרקטיבית עם תחנות הדרכה, רכיבה על חמורים, פינות ליטוף, חליבת עיזים, מעגל מתופפים, אפיית פיתות, ירי בחץ וקשת ועוד. 41-21 באוקטובר בין השעות 03:81-03:9 / 51,01 באוקטובר בין השעות 00:41-00:9 / 3546629-80 / 9779236-050 .www.beit-haicar.co.il סבא מוטי פותח את ביתו לתצוגת בובות העץ הבובות של סבא מוטי: הקסומות שהוא יוצר ביד אומן. התצוגה כוללת בובות המורכבות מ-03-02 חלקים, מה שמאפשר להן גמישות רבה. במקום מתקיימת פעילות יצירתית במסגרתה יוסבר על תהליך העבודה ובהמשך - אתם תבחרו לבובה גוף, גפיים (כדורים) וכובע וסבא מוטי ירכיב את הבובה בעזרתכם. בתום ההרכבה הבובה תיסע עמכם הביתה. עלות הפעילות . ההשתתפות מותנית בתיאום ורישום מראש. ₪ 55 - כולל הבובה ב 41/01/21, בין השעות 00:71-00:01 / מושב גינתון, משק 54 + ימים א motishvartz@walla.co.il / הכניסה למתחם חינם / 0868866-050 / www.motispuppets.co.il היקב יפתח את שעריו ביום שישי 41/01/01 יקב נטוף, כפר טרומן: בין השעות 00:51-00:01 לטעימות של סוגי יין וסיפורי יין לחג בסוכת לאדם (בקניית יין עלות ₪ 30 : היקב. עלות טעימות של ארבעה סוגי יין הטעימות תופחת מהמחיר). לפרטים והרשמה: 4248048-250 / יקב נטוף, כפר טרומן, משק 54. תצוגת מזרקות מדהימה וגם מתקני גידול מנותקי משתלת וונדי, שילת: קרקע והנחיות מודפסות לטיפול בגינה ובעצים לשנת שמיטה. הציבור www.olamhagan.co.il מוזמן! 0155679-80 לפרטים וקופון הנחות: עמותת תיירות חבל מודיעין: 9998279-30 / בפייסבוק 'תיירות חבל מודיעין' www.thm.org.il

גז וחליבה בבית האיכר / צילום: ישראל רוטנר

יומיים וחצי של "חגיגות אסיף, חוויה בטעם של פעם נאות קדומים: לכל המשפחה". סיורים מודרכים בין נופי השמורה ומתקנים חקלאיים עתיקים, תערוכת סוכות ייחודית ובה סוכה על גב גמל, סוכה על סירה, סוכת קומותיים ועוד. מופע ומוזיקה, ג'ימבורי ופינת חי, תיורית (רכבת הגלגלים של השמורה – בתוספת תשלום). יום ו' 01.01 00:31-00:90, כניסה אחרונה ב 00:11 / ימים א' ב' 01/31-21 לאדם, מגיל ₪ 40 : 00:90 – 00:61, כניסה אחרונה 00:51 / מחיר כניסה www.n-k.org.il 4 ומעלה / למידע נוסף: 0770779-80 / בחווה החקלאית-אקולוגית במושב גינתון, הפנינג חוות גלעד: משפחות הכולל מסיק וסדנה לכבישת זיתים בסופה כל ילד יקבל צנצנת זיתים שהכין. נגריה ופינת יצירה, היכרות עם העזים שבחווה ואפיית פיתות על מדורה. 81-9 באוקטובר, 00:61-03:9 בימי שישי וערב חג החווה נסגרת ב-00:41 (התשלום במזומן בלבד) / לקבלת ₪ 20 , למבוגר ₪ 40 / מחיר לילד / הפעילות www.havatgilad.com קופון הנחה חפשו אותנו בפייסבוק / מתקיימת בשטח פתוח, יש להצטייד בכובע, מים ונעליים סגורות. סיפור על מקורות החג, סיור בין סוכות הכפר סוכות בכפר חשמונאי: הקדום. מסיק זיתים על ידי הילדים בבית הבד העתיק (נא להביא צנצנת בינונית), מטווח חץ וקשת, כתיבה בקולמוסים, יצור כדים מחימר, שקיות צמחי מרפא, הדגמת טביעת מטבעות חשמונאיות ועוד. בין השעות 00:51-00:01 לאורך כל חוה"מ / להזמנות: kfarhash@012.net.il זוהר - 3640844-450 / הילדים ימסקו זיתים ויכינו צנצנת זיתים חוות הזיתים אלאדין, כפר רות: כבושים אותה ייקחו הביתה. המשפחות ילמדו על הטווסים ותרנגולות החופש ויאכילו אותם, ילמדו על צמחי מרפא ויכינו תה צמחים, יטחנו גרעיני חיטה לקמח ויאפו פיתה בזעתר. לרשות המשפחות אוהל מצונן רחב ידיים עם מזרנים וכריות ומדשאה מוצלת. הפעילות לאורך כל חופשת סוכות, משך הסיור כשעה וחצי (מומלץ ,₪ 35 / 054-3141824 - לתאם) / אורנה - 2281413-450. עזאם .₪ 25 למבוגר יריד בסגנון תקופת שלמה המלך. היריד הכפרי במבוא מודיעים: להקות מוזיקה יהודית מקוריות יופיעו בכל שעה, לצד מתחם נשים עם הופעות ייחודיות, מגוון סדנאות והפעלות לילדים, שלל מספרי סיפורים ודוכנים של אמני הישוב הייחודי, המשמר את מסורת הרב קרליבך ז"ל. למבוגר ₪ 50 : יום שני, 01/31 בין השעות 00:22-00:11 / מחיר כניסה לילד כתרומה / לפרטים: 9870423-250. ₪ 25- ו

יחסי קירבה בפארק הקופים

מודיעין בחבל

14

2 0 1 4 ת ו א י ר ב ה ת נ ש

משולחן העמותה לגיל הרך

מה אוכלים

היום?

העמותה לגיל הרך מגישה: תפריט טעים, בריא ומזין. בתיאבון!

להמעיט בנתרן (מלח), בסוכרים, בשומן ובמזון מתועש. גיל 3-0 הוא הזדמנות פז להקנות לילדים ערכים נכונים, החייך שלהם צעיר ועדיין לא נהרס ממזון מתועש. מגיל חצי שנה, כשמתחיל שלב הטעימות, אנחנו חושפים כל אחד מהילדים לכמה שיותר טעמים ומרקמים. כשמדובר בילדים הבוגרים חשוב לשלב בתפריט מזון שהם לא תמיד מקבלים באופן סדיר בבית, כמו קטניות – שעועית, אפונה ותבשילי ירקות". גם טעים וגם מזין ספרו על תפריט של יום במעון. "בארוחת הבוקר התפריט מגוון ומשתנה וכולל מוצר חלב, טחינה, ביצה, פרוסת לחם, ירקות טריים, תוספות וממרחים. ארוחת הצהריים בשרית וכוללת מנה עשירה בחלבונים, מנת ירקות מבושלת, תוספת

שנת 4102 הוכרזה במועצה האזורית כשנת הבריאות. במסגרת זו ובתהליך שהחל בשנת הלימודים האחרונה כחלק מיישום היוזמה להגברת המודעות לתזונה נבונה, נקטה העמותה לגיל הרך שתי פעולות משמעותיות: הראשונה, היצמדות לעקרונות "לאכול ולגדול" – מדריך שהפיץ משרד הבריאות המסביר כיצד יש להזין תינוקות ופעוטות במערכת החינוך; והשנייה, צירוף דיאטנית קלינית לצוות המקצועי, האמונה על בניית התפריט, הדרכת המנהלות והמטפלות ומעקב אחר הנושא בחיי היומיום של המעונות. "המעונות שלנו קולטים מדי בוקר עשרות רבות של תינוקות ופעוטות בגיל 3-0", מספרת מנכ"לית העמותה שרית מרדכי. "מדובר בגילאים קריטיים שבהם קצב ההתפתחות מהיר. תפקידנו כמנהלות ומטפלות לוודא, שכל ילד זוכה לתזונה נבונה ולהקנות לקטנים מיומנויות אכילה נכונות". הילדים מקבלים לאורך היום במעון, ארבע ארוחות: שתיים עיקריות (בוקר וצהריים) ושתי ארוחות ביניים. את ארוחת הצהריים מספקת חברת שירותי קייטרינג מתמחה, שנבחרה בקפידה על ידי העמותה. "המטרה המרכזית היא לתת מענה לצרכים התזונתיים הנדרשים למיצוי פוטנציאל הגדילה וההתפתחות של כל ילד", מסבירה בתיה ספיר, הדיאטנית הקלינית של העמותה, "על מנת שנוכל למנוע חסרים תזונתיים עתידיים בערכים חשובים כמו אנרגיה, חלבונים ובעיקר ויטמינים ומינרלים שונים ונאפשר קידום תזונה נאותה והקניית מיומנויות תזונה נבונה". לדברי ספיר, המשימה היא לספק לילד ערכים נכונים של קלוריות וחלבונים, אך לא במידה שתגרום להשמנת יתר בחייו הבוגרים. "הרגלי אכילה נבונים נשארים לכל החיים. זו הסיבה שאנחנו מקפידים

פחמימות או קטניות וירקות טריים. בארוחות הביניים: הילדים מקבלים פרי בעשר וכריך או פרי אחר הצהריים. לצד אלה, יש כמובן הקפדה על שתיית מים לאורך כל היום". "למעשה", מוסיפה ספיר, "הילדים מקבלים במעון כשני שליש מכמות האוכל והאנרגיה היומית שלהם". בתרגום למספרים: ילד בן שלוש, הזקוק ל-000,1-054,1 קלוריות ביום, יקבל במעון 007-000,1 קלוריות של אוכל בריא ומזין. אגב, לוח זמני הארוחות במעונות קבוע וברור, מה שמחייב את הדיאטנית ספיר להדגיש נקודה חשובה. "יש בקרים שבהם הילד מתעורר רעב וההורים נותנים לו ארוחת בוקר בבית או אפילו מביאים אותו למעון מצויד באוכל", היא אומרת, "לנו זה יוצר בעיה, שכן ב-03:8 הילד לא יאכל עם כולם והרצף שלו עלול להשתבש, להשפיע על מצב רוחו ולמעשה ליצור כדור שלג שימשיך להתגלגל גם במהלך הערב ועד לשינה. "אם הילד מתעורר מוקדם או בתחושת רעב", מוסיפה ספיר, "מוטב לתת לו משהו קל כמו יוגורט או לבן". ומה לגבי ארוחת הערב בבית? "אני ממליצה על מנת סידן - מוצרי חלב, קטניות, ברוקולי, כרובית, עדשים, טחינה גולמית וכדומה". לסיום, לספיר יש בקשה: "חשוב שההורים ישאלו את ילדם מה אכל במהלך היום במעון ויתעניינו בקצב ההתקדמות שלו עם טעמים ומרקמים. אנחנו עושים הכל כדי שהילד יאכל הכל ונכון, חשוב לנו להקנות הרגלים ומיומנויות אכילה וטעמים נכונים באוכל, כבר בגיל 0 צעיר".

15 מודיעין בחבל

Made with