בחבל מודיעין 130 - מרץ 2016

חדשות חבל מודיעין

מהדרות החדשות האי נטרנטית, עכשי ו באתר המועצה.

הקאובויס של לפיד

אני פורים! חגיגות הפורים בחבל כללו תחפושות קבוצתיות בבית הספר נחשון (כולל "תחפושת יוסי" לכבוד רכז שכבת י"ב), עדלאידע צבעונית בלפיד, תחפושות צבעוניות בגנים ובבתי הספר והעלאת סיפור המגילה על ידי שחקניה הוותיקים של גבעת כ"ח. היה שמח!

פורימון בשבט צופי לפיד

העדלאידע בלפיד

טבחי לפיד הצעירים

הנחמנים בנחשון

קבלו את ה"סופר טיצ'רס" - המורות והצוות החינוכי של בית הספר לפיד המ"ה

הגדנ"עים של נחשון

תלמידי שכבה י"ב התחפשו ל...יוסי, רכז השכבה (במרכז, בלבן)

כבוד לוותיקי גבעת כ"ח שהעלו את סיפור המגילה ואירחו את ילדי הגן

מודיעין בחבל

8

Made with