תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2018

3 4 5

דבר ראש המועצה

דבר מנכ"ל המועצה אגף מנהל כללי אגף מוניציפאלי אגף חינוך אגף רווחה וקהילה

32 45 67 87 91 98

אגף כספים אגף הנדסה תאגיד מעגלים

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online